výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Ez 45, 1-25

1 “And when you will begin to divide the land by lot, separate as first-fruits for the Lord a sanctified portion of the land, in length twenty-five thousand and in width ten thousand. It will be holy within all its borders all around. 2 And there shall be, out of the entire region, a sanctified portion of five hundred by five hundred, foursquare all around, with fifty cubits for its suburbs on all sides. 3 And with this measure, you shall measure a length of twenty-five thousand, and a width of ten thousand, and within it shall be the temple and the Holy of Holies. 4 The sanctified portion of the land shall be for the priests, the ministers of the sanctuary, who approach for the ministry of the Lord. And it shall be a place for their houses, and for the holy place of the sanctuary. 5 Now twenty-five thousand in length, and ten thousand in width shall be for the Levites, who minister in the house. They shall possess twenty storerooms. 6 And you shall appoint a possession in the city of five thousand in width, and twenty-five thousand in length, in accord with the separation of the sanctuary, for the entire house of Israel. 7 Appoint the same for the prince, on one side and on the other, in the separation of the sanctuary, and in the possession of the city, opposite the face of the separation of the sanctuary, and opposite the face of the possession of the city, from the side of the sea even to the sea, and from the side of the east even to the east. And the length shall be just as in each part, from the western border even to the eastern border. 8 A portion of the land in Israel shall be for him. And the princes shall no longer plunder my people. Instead, they shall give the land to the house of Israel according to their tribes. 9 Thus says the Lord God: Let this be sufficient for you, O princes of Israel! Cease from iniquity and robberies, and execute judgment and justice. Separate your confines from my people, says the Lord God. 10 You shall have just scales, and a just unit of dry measure, and a just unit of liquid measure. 11 The units of dry and liquid measure shall be one uniform measure, so that a bath contains one tenth part of a cor, and an ephah contains one tenth part of a cor; each shall be of equal volume in accord with the measure of a cor. 12 Now the shekel consists of twenty obols. Furthermore, twenty shekels, and twenty-five shekels, and fifteen shekels makes one mina. 13 And these are the first-fruits that you shall take: a sixth part of an ephah from each cor of wheat, and a sixth part of an ephah from each cor of barley. 14 Likewise, a measure of oil, a bath of oil, is one tenth part of a cor. And ten baths make one cor. For ten baths complete one cor. 15 And take one ram from each flock of two hundred, out of those that Israel tends for sacrifice and holocausts and peace offerings, in order to make an expiation for them, says the Lord God. 16 All the people of the land will take hold of these first-fruits for the prince in Israel. 17 And concerning the prince, there shall be holocausts and sacrifice and libations, on solemnities and new moons and Sabbaths, and on all the solemnities of the house of Israel. He himself shall offer the sacrifice for sin, and the holocaust, and the peace offerings, in order to make expiation for the house of Israel. 18 Thus says the Lord God: In the first month, on the first of the month, you shall take an immaculate calf from the herd, and you shall expiate the sanctuary. 19 And the priest shall take from the blood that will be for the sin offering. And he shall place it on the doorposts of the house, and on the four corners of the rim of the altar, and on the posts of the gate of the inner court. 20 And so shall you do on the seventh day of the month, on behalf of each one who was ignorant or who was deceived by error. And you shall make expiation for the house. 21 In the first month, the fourteenth day of the month shall be for you the solemnity of the Passover. For seven days, unleavened bread shall be eaten. 22 And on that day, the prince shall offer, on behalf of himself and on behalf of all the people of the land, a calf for sin. 23 And during the solemnity of the seven days, he shall offer a holocaust to the Lord of seven immaculate calves and seven immaculate rams, daily for seven days, and a he-goat from among the she-goats, daily for sin. 24 And he shall offer the sacrifice of an ephah for each calf, and an ephah for each ram, and a hin of oil for every 495 ephah. 25 In the seventh month, on the fifteenth day of the month, during the solemnities, he shall do just as was said above for the seven days, as much for the sin offering, as for the holocaust and sacrifice and oil.”

Ez 45, 1-25

Verš 25
In the seventh month, on the fifteenth day of the month, during the solemnities, he shall do just as was said above for the seven days, as much for the sin offering, as for the holocaust and sacrifice and oil.”
Lv 23:33 - And the Lord spoke to Moses, saying:
Nm 29:12 - Yet truly, on the fifteenth day of the seventh month, which shall be for you holy and venerable, you shall not do any servile work in it, but you shall celebrate a solemnity to the Lord for seven days.
Dt 16:13 - Likewise, you shall celebrate the Feast of Tabernacles for seven days, when you will have gathered your fruits from the orchard and the winepress.

Verš 10
You shall have just scales, and a just unit of dry measure, and a just unit of liquid measure.
Lv 19:35 - Do not be willing to accomplish iniquity in judgment, in lengths, in weights, in quantities.

Verš 12
Now the shekel consists of twenty obols. Furthermore, twenty shekels, and twenty-five shekels, and fifteen shekels makes one mina.
Ex 30:13 - Then all those who pass shall give by name: one half shekel, according to the measure at the temple. A shekel has twenty obols. The half part of a shekel shall be offered to the Lord.
Lv 27:25 - All estimation shall be weighed according to the shekel of the Sanctuary. A shekel has twenty obols.
Nm 3:47 - you shall take five shekels for each head, by the measure of the Sanctuary. A shekel has twenty obols.

Verš 21
In the first month, the fourteenth day of the month shall be for you the solemnity of the Passover. For seven days, unleavened bread shall be eaten.
Ex 12:3 - Speak to the entire assembly of the sons of Israel, and say to them: On the tenth day of this month, let everyone take a lamb, by their families and houses.
Ex 23:15 - You shall keep the solemnity of unleavened bread. For seven days you shall eat unleavened bread, just as I instructed you, at the time of the month of new grain, when you departed from Egypt. You shall not appear empty-handed in my sight,
Lv 23:5 - The first month, the fourteenth day of the month, at evening, is the Passover of the Lord.
Nm 9:3 - on the fourteenth day of this month, in the evening, according to all of its ceremonies and justifications.”
Nm 28:16 - Then, in the first month, the fourteenth day of the month shall be the Passover of the Lord.
Dt 16:1 - “Observe the month of new grain, at the beginning of springtime, so that you may accomplish the Passover to the Lord your God. For in this month, the Lord your God led you away from Egypt in the night.

Ez 45,1 - Miesto 10 000 hebr. textu a Vulg treba so LXX čítať 20 000; toto číslo sa predpokladá aj vo veršoch 3 a 5 hebr. a Vulg. Pravdepodobne je tu reč o siahach, ale výslovne sa to nepíše.

Ez 45,3 - Rozumej: Z priestoru, o ktorom bola reč vo verši 1.

Ez 45,5 - "Na obytné mestá" treba čítať so LXX. Hebrejská osnova a s ňou aj Vulg číta mylne: "Budú mať dvadsať ciel".

Ez 45,6 - Pozri podrobnejšie 48,8. To územie nebude patriť niektorému kmeňu, ale celému národu, lebo hlavné mesto patrí celému národu.

Ez 45,7 - Kráľ dostane taký podiel, aký patrí jednému celému kmeňu, aby nemusel byť na ťarchu národu.

Ez 45,10 - Efa bola miera na veci suché, bat na tekutiny. Obe obsahovali 36,44 litrov. Chomer teda obsahoval 364,4 litra.

Ez 45,12 - Váha zvaná šekel mala 14,55 g. Koniec verša je nejasný. Mína obsahovala u Izraelitov 50 šeklov.

Ez 45,14 - Kór je taká istá miera na tekutiny ako chomer na veci suché: pozri pozn. vyššie k veršom 10 n. – Verš je ináč porušený, slová v zátvorkách nepatria asi do osnovy.

Ez 45,24 - Ku každej krvavej obete patrila obeta nekrvavá, a to i k býčkovi a baranovi po jednej efe jemnej múky (porov. Nm 15,4; 28,5) a po jednom hine oleja. O efe pozri pozn. k v. 10. – Hin bol šestina batu, teda asi 6 litrov.

Ez 45,25 - Podľa Pentateuchu slávili Izraeliti v tento deň sviatky Stánkov; porov. Lv 23,34; Dt 16,13; k obradom Nm 29,12–39.