výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Ez 38, 1-23

1 And the word of the Lord came to me, saying: 2 “Son of man, set your face against Gog, the land of Magog, the prince of the head of Meshech and Tubal, and prophesy about him. 3 And you shall say to him: Thus says the Lord God: Behold, I am against you, O Gog, prince of the head of Meshech and Tubal. 4 And I will turn you around, and I will place a bit in your jaws. And I will lead you away, with all your army, the horses and the horsemen all clothed in armor, a great multitude, equipped with spears and light shields and swords, 5 the Persians, the Ethiopians, and the Libyans with them, all with heavy shields and helmets, 6 Gomer, and all his companies, the house of Togarmah, the northern parts, and all his strength, and the many peoples with you. 7 Prepare and equip yourself, with all your multitude which has been assembled to you. And you shall be like a commandment to them. 8 After many days, you will be visited. At the end of the years, you will arrive at the land which was turned back by the sword, and which has been gathered from many peoples to the mountains of Israel that have been continually abandoned. These ones have been led away from the peoples, and all of them will be living confidently within it. 9 But you will ascend and arrive like a tempest and like a cloud, so that you may cover the land, you and all your companies, and the many peoples with you. 10 Thus says the Lord God: In that day, words will climb into your heart, and you will invent a most wicked plan. 11 And you will say: ‘I will ascend to the land without a wall. I will go to those who are resting and dwelling securely. All these live without a wall; they have no bars or gates.’ 12 Thus, you will plunder spoils, and you will take possession of prey, so that you may lay your hand upon those who had been abandoned, and afterwards were restored, and upon a people who were gathered away from the Gentiles, a people who have begun to possess, and to be the inhabitants of, the navel of the earth. 13 Sheba, and Dedan, and the merchants of Tarshish, and all its lions will say to you: ‘Could you have arrived in order to purchase from the spoils? Behold, you have gathered your multitude in order to plunder a prey, so that you may take silver and gold, and carry away equipment and substance, and plunder immeasurable wealth.’ 14 Because of this, son of man, prophesy, and you shall say to Gog: Thus says the Lord God: How is it that you do not know of that day, when my people, Israel, will be living in confidence? 15 And you will advance from your place, from the parts of the north, you and the many peoples with you, all of them riding on horses, a great assembly and an immense army. 16 And you will rise up over my people, Israel, like a cloud, so that you may cover the earth. In the latter days, you will be. And I will lead you over my own land, so that the Gentiles may know me, when I will have been sanctified in you, O Gog, before their eyes. 17 Thus says the Lord God: Therefore, you are the one, about whom I spoke in the days of antiquity, by the hand of my servants the prophets of Israel, who prophesied in the days of those times that I would lead you over them. 18 And this shall be in that day, in the day of the advent of Gog over the land of Israel, says the Lord God: my indignation will rise up in my fury. 19 And I have spoken, in my zeal and in the fire of my wrath, that there shall be a great commotion over the land of Israel, in that day. 20 And before my face there shall be stirred up: the fish of the sea, and the flying things of the air, and the beasts of the field, and every crawling thing that moves across the soil, and all the men who are upon the face of the earth. And the mountains will be overturned, and the hedges will fall, and every wall will fall in ruin to the ground. 21 And I will call for the sword against him on all my mountains, says the Lord God. Each one’s sword will be directed toward his brother. 22 And I will judge him by pestilence, and blood, and violent rainstorms, and immense hailstones. I will rain fire and brimstone upon him, and upon his army, and upon the many peoples who are with him. 23 And I will be magnified and sanctified. And I will be known in the eyes of the many nations. And they shall know that I am the Lord.”

Ez 38, 1-23

Verš 9
But you will ascend and arrive like a tempest and like a cloud, so that you may cover the land, you and all your companies, and the many peoples with you.
Ez 30:18 - And in Tahpanhes, the day will grow black, when, in that place, I will break the scepters of Egypt. And the arrogance of her authority will fail within her; a gloom will cover her. Then her daughters will be led into captivity.

Verš 2
“Son of man, set your face against Gog, the land of Magog, the prince of the head of Meshech and Tubal, and prophesy about him.
Zjv 20:8 - And they climbed across the breadth of the earth, and they encompassed the camp of the Saints and the Beloved City.

Verš 19
And I have spoken, in my zeal and in the fire of my wrath, that there shall be a great commotion over the land of Israel, in that day.
Ez 36:5 - Because of this, thus says the Lord God: In the fire of my zeal, I have spoken about the remainder of the nations, and about all of Idumea, who have given my land to themselves, joyfully, as an inheritance, and with all the heart and mind, and who have cast it out, so that they may lay waste to it.

Verš 4
And I will turn you around, and I will place a bit in your jaws. And I will lead you away, with all your army, the horses and the horsemen all clothed in armor, a great multitude, equipped with spears and light shields and swords,
Ez 29:4 - But I will place a bridle in your jaws. And I will adhere the fish of your rivers to your scales. And I will draw you out of the midst of your rivers, and all your fish will adhere to your scales.
Ez 39:2 - And I will turn you around, and I will lead you away, and I will cause you to rise up from the parts of the north. And I will bring you over the mountains of Israel.

Ez 38,1 - V hl. 38 – 39,22 prorok nehovorí už o vyslobodení zo zajatia ani o Mesiášových časoch, ale o posledných časoch, o konci sveta. Vtedy vystúpi proti Božiemu národu od všetkých doterajších mocnejší nepriateľ, ktorému prorok dáva meno Gog. Toto meno má nepriateľ Boha aj v Zjv 20,8.

Ez 38,2 - Meno Gog pripomína meno kráľa Lýdov Gygesa (na klinopisných pamiatkach sa volá Gugu). Gog v reči sumerskej znamená "tmu"; Gog zosobňuje teda tmu; preto prichádza aj z krajiny tmy, zo severu. Magog znamená: "zem Gogova". Mosoch a Tubal pozri pozn. k 27,13. Tieto mená však prorok si len prepožičiava na označenie nepriateľského národa posledných čias.

Ez 38,4 - Boh vyvedie Goga, lebo dopustí, aby zaútočil na jeho ľud, ktorému takto chce dopomôcť ku konečnému víťazstvu.

Ez 38,5 - O Púte pozri pozn. k Iz 66,18.

Ez 38,6 - Gomer sú Kimerčania (Kimmer na klinopisných pamiatkach Gimirraia). Objavujú sa najprv na asýrskom území. Vyvrátili ríšu Urarru, porazili kráľa Frýgov Midasa a kráľa Lýdov Gygesa a vyvrátili ich ríše. – O Tagormovi pozri 27,14.

Ez 38,12 - "Prostriedkom zeme" označuje sa dôstojnosť miesta, ktoré zaujíma Božie kráľovstvo.

Ez 38,13 - O Sábe pozri 1 Kr 10,1; o Dedane Iz 21,13–17; o Taršiši Iz 2,16. – Levmi sa často označujú králi a kniežatá (porov. 19,2; 32,2). Tu rozumej bohatých a vplyvných kupcov.

Ez 38,14 - Výraz "nezdvihneš sa" rozumej k útoku, prekladáme podľa LXX. Dnešná hebr. osnova a Vulg číta: "budeš vedieť", čo nedáva zmysel.

Ez 38,16 - Pozri pozn. k veršu 4.

Ez 38,17 - Ezechiel tu myslí na rozličné proroctvá svojich predchodcov, v ktorých sa predpovedá pád nepriateľov Božieho kráľovstva. Pozri Joel 3,11; Iz 24,1 n.; 25,10; 26,21; 34,2; Oz 2,18; 12,14; Mich 4,13; Hab 3,9; Sof 1,14.