výhody registrácie

Kniha proroka Ezechiela

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Ez 28, 1-26

1 And the word of the Lord came to me, saying: 2 “Son of man, say to the leader of Tyre: Thus says the Lord God: Because your heart has been exalted, and you have said, ‘I am God, and I sit in the chair of God, in the heart of the sea,’ though you are a man, and not God, and because you have presented your heart as if it were the heart of God: 3 Behold, you are wiser than Daniel; no secret is concealed from you. 4 By your wisdom and prudence, you have made yourself strong, and you have acquired gold and silver for your storehouses. 5 By the multitude of your wisdom, and by your business dealings, you have multiplied strength for yourself. And your heart has been exalted by your strength. 6 Therefore, thus 483 says the Lord God: Because your heart has been exalted as if it were the heart of God, 7 for this reason, behold, I will lead over you foreigners, the most robust among the Gentiles. And they will bare their swords over the beauty of your wisdom, and they will defile your beauty. 8 They will destroy you and pull you down. And you will die the death of those slain in the heart of the sea. 9 So then, will you speak, in the presence of those who are destroying you, before the hand of those who are killing you, saying, ‘I am God,’ though you are a man, and not God? 10 You will die the death of the uncircumcised at the hand of foreigners. For I have spoken, says the Lord God.” 11 And the word of the Lord came to me, saying: “Son of man, take up a lamentation over the king of Tyre, 12 and you shall say to him: Thus says the Lord God: You were the seal of similitudes, full of wisdom and perfect in beauty. 13 You were with the delights of the Paradise of God. Every precious stone was your covering: sardius, topaz, and jasper, chrysolite, and onyx, and beryl, sapphire, and garnet, and emerald. The work of your beauty was of gold, and your fissures were ready in the day when you were formed. 14 You were a cherub, stretched out and protecting, and I stationed you on the holy mountain of God. You have walked in the midst of stones containing fire. 15 You were perfect in your ways, from the day of your formation, until iniquity was found in you. 16 By the multitude of your business dealings, your interior was filled with iniquity, and you sinned. And I cast you away from the mountain of God, and I perished you, O protecting cherub, from the midst of the stones containing fire. 17 And your heart was exalted by your beauty; you have destroyed your own wisdom by your beauty. I have cast you to the ground. I have presented you before the face of kings, so that they may examine you. 18 You have defiled your sanctuaries, by the multitude of your iniquities and by the iniquity of your business dealings. Therefore, I will produce a fire from your midst, which will consume you, and I will make you into ashes upon the earth, in the sight of all who are watching you. 19 All who gaze upon you among the Gentiles will be stupefied over you. You were made out of nothing, and you shall not be, forever.” 20 And the word of the Lord came to me, saying: 21 “Son of man, set your face against Sidon, and you shall prophesy about it. 22 And you shall say: Thus says the Lord God: Behold, I am against you, Sidon, and I will be glorified in your midst. And they shall know that I am the Lord, when I will have executed judgments in her, and when I will have been sanctified in her. 23 And I will send a pestilence upon her, and there will be blood in her streets. And they will fall, slain by the sword, on every side in her midst. And they shall know that I am the Lord. 24 And the house of Israel will no longer be a stumbling block of bitterness, nor a thorn bringing pain everywhere around them, to those who turn against them. And they shall know that I am the Lord God.” 25 Thus says the Lord God: “When I will have gathered together the house of Israel, from the peoples among whom they have been dispersed, I shall be sanctified in them in the sight of the Gentiles. And they shall live in their own land, which I gave to my servant Jacob. 26 And they shall live within it securely. And they shall build houses and plant vineyards. And they shall live in confidence, when I will have executed judgments upon all those who turn against them on every side. And they shall know that I am the Lord their God.”

Ez 28, 1-26

Verš 2
“Son of man, say to the leader of Tyre: Thus says the Lord God: Because your heart has been exalted, and you have said, ‘I am God, and I sit in the chair of God, in the heart of the sea,’ though you are a man, and not God, and because you have presented your heart as if it were the heart of God:
Iz 31:3 - Egypt is man, and not God. And their horses are flesh, and not spirit. And so, the Lord will reach down his hand, and the helper will fall, and the one who was being helped will fall, and they will all be consumed together.

Verš 12
and you shall say to him: Thus says the Lord God: You were the seal of similitudes, full of wisdom and perfect in beauty.
Ez 27:3 - And you shall say to Tyre, which lives at the entrance to the sea, which is the marketplace of the peoples for the many islands: Thus says the Lord God: O Tyre, you have said, ‘I am of perfect beauty,

Verš 26
And they shall live within it securely. And they shall build houses and plant vineyards. And they shall live in confidence, when I will have executed judgments upon all those who turn against them on every side. And they shall know that I am the Lord their God.”
Jer 31:5 - Still shall you plant vineyards on the mountains of Samaria. The planters will plant, and they will not gather the vintage until the time arrives.

Verš 7
for this reason, behold, I will lead over you foreigners, the most robust among the Gentiles. And they will bare their swords over the beauty of your wisdom, and they will defile your beauty.
Jer 6:23 - They will take hold of arrow and shield. They are cruel, and they will not take pity. Their voice will roar like the ocean. And they will climb upon horses, for they have been prepared like men for battle, against you, O daughter of Zion.

Ez 28,8 - O zostupovaní do jamy pozri pozn. k 26,20.

Ez 28,10 - Neobrezanca pokladali Izraeliti za nečistého pohana. Týrského kráľa čaká teda na druhom svete osud pohana.

Ez 28,12 - Kráľ Týru bol vzácny, ako je mužovi vzácny pečatný prsteň, porov. Jer 22,24.

Ez 28,13 - Verše sú ťažké a neisté. Ich zmysel je: Kráľ Týru sa prirovnáva k prvému človeku, ktorému v Božej záhrade, v raji (v Edene, porov. Iz 51,3; Gn 2,15), bolo dobre, kým nezhrešil. Týrus oddávna pokladali za Boží vrch. Ako raj chránili kedysi cherubi s ohnivým mečom, tak mal chrániť kráľ Týru Boží vrch. Bol teda ochranným cherubom. Miesto ohnivého meča chránili Boží vrch dookola ohnivé kamene.– Slovo "pomazaný" je neisté. Ale nie je zvláštnosťou, že sa pohanský kráľ volá pomazaným. Sýrskeho kráľa, teda pohana, mal pomazať Pánov prorok Eliáš (1 Kr 19,16; por. 2 Kr 8,13).

Ez 28,18 - Hriešnik si sám zaviňuje trest. Prorok to vyjadruje obrazom, že z hriešnika vyšľahne oheň, ktorý ho spáli; porov. Iz 1,31; 9,18.

Ez 28,22 - Pán dokáže, že je svätý, lebo bude trestať hriech.