Hľadaný výraz: lamentations 3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1AlefSom muž, čo skúsil biedu pod prútom jeho hnevu. 2AlefVohnal a voviedol ma do temnôt, kde svetla niet. 3AlefNa mňa len dvíha zase celý deň svoju ruku. 4BetZosušil na mne telo, kožu, dolámal moje kosti. 5BetObklopil, obkľúčil ma jedom a útrapami. 6BetV temnotách ma usadil ako večne mŕtvych. 7GimelOhradil ma, že neuniknem, reťaze mi zaťažil; 8Gimelhoc by som volal, kričal, udusí moju prosbu. 9GimelNa cesty mi dal hradby z kvádrov, moje chodníky porozvracal. 10DaletJe mi ako striehnuci medveď, lev, ktorý čaká v skrýši. 11DaletZviedol ma z cesty, roztrhal ma, zničil ma celkom. 12DaletNatiahol svoju kušu, postavil ma ako cieľ pre šíp. 13HeDo mojich obličiek vstrelil šípy zo svojho tulca. 14HeVšetok ľud si robí zo mňa posmech, pesničky celý deň. 15HeHorkosťou ma nasýtil, opojil ma palinou. 16VauZuby mi zodral štrkom, nachoval ma popolom. 17VauZ pokoja si mi vyhnal dušu, zabudol som na blaho. 18VauVravel som: „Zmizla moja hrdosť, tiež moja nádej v Pána.“ 19ZainSpomeň si na moju biedu, utýranosť, na palinu a otravu. 20ZainV spomienke je stále schúlená moja dušička vo mne. 21ZainToto si beriem k srdcu, pre toto budem dúfať. 22ChetLáskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa, 23Chetobnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť. 24Chet„Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.“ 25TetDobrý je Pán k tým, čo dúfajú v neho, k duši, ktorá ho hľadá. 26TetDobre je ticho čakať Pánovo spasenie. 27TetPre muža je dobre, keď nesie svoje jarmo od mladi. 28JodNech sedí mlčky osamelý, veď mu ho on položil! 29JodNech si až po prach skloní ústa, ešte je azda nádej. 30JodPonúknuť má líce, keď ho bije, potupou sa nasýtiť. 31KafPretože Pán nezavrhne naveky… 32KafZmilúva sa - hoc i zarmucuje - svojou veľkou milosťou. 33KafZo srdca nepokoruje, nezarmucuje synov ľudských. 34LamedKeď drvia pod nohami všetkých zajatcov zeme, 35Lamedkeď zvrátia právo muža pred tvárou Najvyššieho, 36Lamedkeď potlačia v súde človeka, nevidí to Pán? 37MemNa čieže slovo sa čo stalo, keď to nerozkázal Pán? 38MemNevychádza z úst Najvyššieho nešťastie aj blaho? 39MemČože sa ponosuje živý človek, muž pre trest za hriech? 40NunPrezrime svoje cesty, preskúmajme a vráťme sa k Pánovi; 41Nunna dlaniach pozdvihujme srdcia do neba k Bohu! 42NunMy sme sa prehrešili, búrili sa, preto si neodpustil. 43SamechZahalil si sa hnevom, stíhal si nás, stínal si, nezľutoval si sa. 44SamechZahalil si sa do oblaku, aby neprenikla modlitba. 45SamechUrobil si nás odvrhlinou, smeťou uprostred národov. 46PeProti nám otvárali ústa všetci naši odporci. 47PeHrôza a jama nás čakala, zánik a skaza. 48PePotoky vôd mi prúdia z oka pre skazu dcéry môjho ľudu. 49AjinOko mi slzí, neustáva, spočinku nemá, 50Ajinkým nepozrie a nepohliadne z nebies Pán. 51AjinOko mi trápi dušu pre všetky dcéry môjho mesta. 52SadeAko na vtáka poľovali na mňa odporci bez príčiny. 53SadeV jame mi nivočili život, skál nahádzali na mňa. 54SadeVody mi zakrývali hlavu, myslel som: „Je mi koniec.“ 55KofVzýval som, Pane, tvoje meno z priepastnej jamy. 56KofPočul si môj hlas: „Neskrývaj si ucho, keď si uľahčujem výkrikom.“ 57KofKeď som ťa volal, bol si blízko, vravel si: „Neboj sa!“ 58RešViedol si, Pane, spory mojej duše, vykúpil si môj život. 59RešVidel si, Pane, moju utýranosť, zastaň sa môjho práva! 60RešVidel si, Pane, celú ich pomstivosť, ako sa na mňa stroja. 61ŠinČul si ich hanobenie, Pane, ako sa na mňa stroja, 62Šinreči mojich odporcov, plány proti mne celý deň. 63ŠinPozoruj ich, či sedia a či stoja, že ja som ich pesničkou. 64TauOdplať im, Pane, podľa zásluh, podľa ich činov! 65TauDopusťže na ich srdce tvrdosť, nech ich stihne tvoja kliatba! 66TauStíhaj ich v hneve a znivoč ich pod svojím nebom, Pane!

1

mail   print   facebook   twitter