Hľadaný výraz: Zach 9,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Aj Emat s ním hraničí, aj Týrus a Sidon, nech je aký múdry.

1

mail   print   facebook   twitter