Hľadaný výraz: Sk 23,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Ale Pavol vedel, že jedna časť sú saduceji a druhá farizeji, preto zvolal vo veľrade: „Bratia, ja som farizej, syn farizejov. Pre nádej a zmŕtvychvstanie ma súdia.“

1

mail   print   facebook   twitter