Hľadaný výraz: Nm 18,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Tu Pán hovoril Áronovi: „Ty, tvoji synovia a tvoj otcovský kmeň s tebou, vy budete zodpovední za previnenia na svätyni. Ty a tvoji synovia budete zodpovední za previnenia proti vášmu kňazskému úradu.

1

mail   print   facebook   twitter