výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Gn 29, 1-35

1 And so Jacob, setting out, arrived in the eastern land. 2 And he saw a well in a field, and also three flocks of sheep reclining near it. For the animals were watered from it, and its mouth was closed with a great stone. 3 And the custom was, when all the sheep were gathered together, to roll away the stone. And when the flocks had been refreshed, they placed it over the mouth of the well again. 4 And he said to the shepherds, “Brothers, where are you from?” And they answered. “From Haran.” 5 And questioning them, he said, “Do you know Laban, the son of Nahor?” They said, “We know him.” 6 He said, “Is he well?” “He is very well,” they said. “And behold, his daughter Rachel 17 approaches with his flock.” 7 And Jacob said, “There is still much daylight remaining, and it is not time to return the flocks to the sheepfold. Give the sheep to drink first, and then lead them back to pasture.” 8 They responded, “We cannot, until all the animals are gathered together and we remove the stone from the mouth of the well, so that we may water the flocks.” 9 They were still speaking, and behold, Rachel arrived with her father’s sheep; for she pastured the flock. 10 When Jacob had seen her, and he realized that she was his maternal first cousin, and that these were the sheep of his uncle Laban, he removed the stone which closed the well. 11 And having watered the flock, he kissed her. And lifting up his voice, he wept. 12 And he revealed to her that he was a brother of her father, and the son of Rebekah. And so, hurrying, she announced it to her father. 13 And when he had heard that Jacob, his sister’s son, had arrived, he ran to meet him. And embracing him, and kissing him heartily, he brought him into his house. But when he had heard the reasons for his journey, 14 he responded, “You are my bone and my flesh.” And after the days of one month were completed, 15 he said to him: “Though you are my brother, will you serve me for nothing? Tell me what wages you would accept.” 16 In truth, he had two daughters: the name of the elder was Leah; and truly the younger was called Rachel. 17 But while Leah was bleary-eyed, Rachel had an elegant appearance and was attractive to behold. 18 And Jacob, loving her, said, “I will serve you for seven years, for your younger daughter Rachel.” 19 Laban responded, “It is better that I give her to you than to another man; remain with me.” 20 Therefore, Jacob served for seven years for Rachel. And these seemed like only a few days, because of the greatness of love. 21 And he said to Laban, “Give my wife to me. For now the time has been fulfilled, so that I may go in to her.” 22 And he, having called a great crowd of his friends to the feast, agreed to the marriage. 23 And at night, he brought in his daughter Leah to him, 24 giving his daughter a handmaid named Zilpah. After Jacob had gone in to her, according to custom, when morning had arrived, he saw Leah. 25 And he said to his father-in-law, “What is it that you intended to do? Did I not serve you for Rachel? Why have you deceived me?” 26 Laban responded, “It is not the practice in this place to give the younger in marriage first. 27 Complete a week of days with this mating. And then I will give this one to you also, for the service that you will provide to me for another seven years.” 28 He agreed to his pleading. And after the week had passed, he took Rachel as a wife. 29 To her, the father had given Bilhah as her servant. 30 And, having at last obtained the marriage he desired, he preferred the love of the latter before the former, and he served with him another seven years. 31 But the Lord, seeing that he despised Leah, opened her womb, but her sister remained barren. 32 Having conceived, she gave birth to a son, and she called his name Reuben, saying: “The Lord saw my humiliation; now my husband will love me.” 33 And again she conceived and bore a son, and she said, “Because the Lord heard that I was treated with contempt, he has also given this one to me.” And she called his name Simeon. 34 And she conceived a third time, and she gave birth to another son, and she said: “Now likewise my husband will unite with me, because I have borne him three sons.” And because of this, she called his name Levi. 35 A fourth time she conceived and bore a son, and she said, “Only now will I confess to the Lord.” And for this reason, she called him Judah. And she ceased from child-bearing.

Gn 29, 1-35

Verš 18
And Jacob, loving her, said, “I will serve you for seven years, for your younger daughter Rachel.”
Oz 12:12 - Jacob fled into the region of Syria, and Israel served like a wife, and was served by a wife.

Gn 29,9 - Labanovi synovia sú ešte mladí, preto je- ho ovce pasie dcéra Ráchel (30,35). Ráchel značí ,ovca'.

Gn 29,13 - Rozprával o príčine svojej cesty, o roztržke s Ezauom.

Gn 29,14 - Pozri pozn. k 2,23.

Gn 29,17 - Lia-Lé 'ah ,ustatá, pomalá'.

Gn 29,18 - V starých časoch u rozličných národov dcéra bola považovaná za majetok. Budúci ženích si ju takrečeno kupoval. Keď nemal peniaze, ponúkol svoju službu ako protihodnotu. Tu si ju chcel vyslúžiť. Takýto zvyk ešte trvá u Arabov.

Gn 29,25 - Labanov podvod a Jakubov omyl podporil aj zvyk, že snúbenica si pred snúbencom zahaľovala tvár až do svadobnej noci, porov. 24,65.

Gn 29,28 - Mnohoženstvo u patriarchov Pán trpel, ale mnohoženstvo ani vtedy nemalo byť. Dve sestry dať jednému mužovi za ženy zákon Hamurapiho (starobabylonský) dovoľoval, no Mojžiš tento zvyk celkom zakáže (Lv 18,18). Predtým však tento zákon nezaväzoval.

Gn 29,31-35 - Jakub dostal Liu za ženu proti svojej vôli. Bolo preto prirodzené, že väčšiu pozornosť venoval Ráchel. Lia sa cítila odstrčenou a k tomu pristúpila ešte aj žiarlivosť na mladšiu sestru. Lia sa trápila a trpela. Tu prichádza na pomoc Pán. Požehnáva Liu jedno za druhým štyrmi synmi. A to bolo pre ňu, východnianku, veľkým vyznačením. Ráchel zatiaľ ostáva neplodnou. Mená synov Liiných označujú okolnosti, za akých sa narodili. Ruben, dosl. ,Hľaďte, syn!'. Doplniť si treba: ,Hľaďte, syn, čo mi dal Pán! Hľaďte, Pán je so mnou, a keď som darovala syna svojmu mužovi, teraz ma bude ľúbiť aspoň kvôli nemu!' Simeon, od slovesa šáma, teda ,vyslyšanie'. Boh ju vypočul a pomocou synov získa si Lia priazeň mužovu. Lévi, od láváh, pripojiť sa, primknúť, teda ,pripojenie, primknutie'. Júda, od slovesa jádáh ,chváliť, sláviť', teda ,chválený, oslávený'. To jest: Nech je Pán chválený za požehnanie!