Hľadaný výraz: Iz 8,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Hľa, ja a chlapci, ktorých mi dal Pán, sme znakmi a znameniami v Izraeli od Pána zástupov, čo býva na vrchu Sion!

1

mail   print   facebook   twitter