Hľadaný výraz: Iz 48,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Zhromaždite sa všetci a čujte - kto z nich oznámil tieto veci? - Koho Pán miluje, vyplní jeho vôľu v Bábeli a jeho rameno na Chaldejcoch.

1

mail   print   facebook   twitter