výhody registrácie

Kniha proroka Izaiáša

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Iz 23, 1-18

1 משא צר הילילו אניות תרשיש כי שדד מבית מבוא מארץ כתים נגלה למו׃ 2 דמו ישבי אי סחר צידון עבר ים מלאוך׃ 3 ובמים רבים זרע שחר קציר יאור תבואתה ותהי סחר גוים׃ 4 בושי צידון כי אמר ים מעוז הים לאמר לא חלתי ולא ילדתי ולא גדלתי בחורים רוממתי בתולות׃ 5 כאשר שמע למצרים יחילו כשמע צר׃ 6 עברו תרשישה הילילו ישבי אי׃ 7 הזאת לכם עליזה מימי קדם קדמתה יבלוה רגליה מרחוק לגור׃ 8 מי יעץ זאת על צר המעטירה אשר סחריה שרים כנעניה נכבדי ארץ׃ 9 יהוה צבאות יעצה לחלל גאון כל צבי להקל כל נכבדי ארץ׃ 10 עברי ארצך כיאר בת תרשיש אין מזח עוד׃ 11 ידו נטה על הים הרגיז ממלכות יהוה צוה אל כנען לשמד מעזניה׃ 12 ויאמר לא תוסיפי עוד לעלוז המעשקה בתולת בת צידון כתיים קומי עברי גם שם לא ינוח לך׃ 13 הן ארץ כשדים זה העם לא היה אשור יסדה לציים הקימו בחיניו עררו ארמנותיה שמה למפלה׃ 14 הילילו אניות תרשיש כי שדד מעזכן׃ 15 והיה ביום ההוא ונשכחת צר שבעים שנה כימי מלך אחד מקץ שבעים שנה יהיה לצר כשירת הזונה׃ 16 קחי כנור סבי עיר זונה נשכחה היטיבי נגן הרבי שיר למען תזכרי׃ 17 והיה מקץ שבעים שנה יפקד יהוה את צר ושבה לאתננה וזנתה את כל ממלכות הארץ על פני האדמה׃ 18 והיה סחרה ואתננה קדש ליהוה לא יאצר ולא יחסן כי לישבים לפני יהוה יהיה סחרה לאכל לשבעה ולמכסה עתיק׃

Iz 23, 1-18

Verš 1
משא צר הילילו אניות תרשיש כי שדד מבית מבוא מארץ כתים נגלה למו׃
Jer 47:4 - על היום הבא לשדוד את כל פלשתים להכרית לצר ולצידון כל שריד עזר כי שדד יהוה את פלשתים שארית אי כפתור׃
Ez 26:1 - ויהי בעשתי עשרה שנה באחד לחדש היה דבר יהוה אלי לאמר׃
Ez 27:1 - ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃
Ez 28:1 - ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃
Za 9:3 - ותבן צר מצור לה ותצבר כסף כעפר וחרוץ כטיט חוצות׃

Iz 23,1 - Fenickí obchodníci z mesta Týrus sa pri návrate z obchodnej cesty dozvedeli už pri krajine Cetim (asi mesto Kition na ostrove Cyprus), že nepriateľ im zbúral mesto. O taršišských lodiach pozri 2,16.

Iz 23,2 - Mesto Týrus založili kedysi kupci z mesta Sidon, ktoré ležalo asi 40 km severne od Týru. Preto sa Týrus volal "dcérou Sidonu" (verš 12).

Iz 23,3 - Egyptské obilie, ktoré týrski kupci dovážali cez more (cez veľkú vodu), právom sa volalo "žatvou Nílu", veď Egypt tejto rieke ďakuje za svoju úrodnosť; pozri pozn. k 19,5 n. Šichor je tu len iný názov Nílu. Tak sa volalo vlastne len jedno rameno tejto rieky.

Iz 23,4 - Zosobnená "morská pevnosť", t. j. skalnatý ostrov, na ktorom stálo mesto Týrus, privoláva Sidonu, že stojí zahanbený ako žena, ktorá nemala nikdy deti. Sidon ich síce mal, ale prišiel o ne.

Iz 23,6 - Obyvateľom spustošeného mesta nepozostáva iné, len ísť do kolónii, a to čím ďalej, do Taršišu (pozri pozn. k 2,16).

Iz 23,8 - Týrus rozhodoval o kráľovských korunách a jeho kupci žili ako kniežatá.

Iz 23,10 - Kolónia Taršiš môže tiež už rozšíriť svoje hranice, lebo zahynulo mesto Týrus, ktoré ako zvieracím pásom obmedzovalo jeho slobodu.

Iz 23,12 - Týrus bol panenský, pretože sa ho nepriateľ doteraz nikdy nezmocnil.

Iz 23,13 - Ťažký a neistý verš.

Iz 23,15-18 - Nevieme, prečo sa tieto roky volajú rokmi jedného kráľa.