Hľadaný výraz: Ag 1,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Siali ste veľa, málo ste zvážali; keď ste jedli, nenasýtili ste sa; keď ste pili, nenapojili ste sa; obliekaním ste sa nezohriali a kto robil za mzdu, dával mzdu do deravého vrecka.“

1

mail   print   facebook   twitter