Hľadaný výraz: 2Sam 24,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Prešli do Galaádu, do krajiny Hetejcov do Kadesu, prešli do Danu, Ijonu a obrátili sa k Sidonu.

1

mail   print   facebook   twitter