Hľadaný výraz: 2Krn 33,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Ale ľud ešte obetoval na výšinách, ibaže Pánovi, svojmu Bohu.

1

mail   print   facebook   twitter