Hľadaný výraz: 1Sam 1,19, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
19 Včasráno vstali, vzdali Hospodinovi poctu a vrátili sa domov do Rámy. Potom Elkána poznal svoju ženu Annu a Hospodin sa na ňu rozpomenul.

1

mail   print   facebook   twitter