Hľadaný výraz: 1Kr 15,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Benadad súhlasil s kráľom Asom, poslal svojich vojenských veliteľov proti mestám Izraela a porazil Ahion, Dan, Abel-Bet-Maáchu a celý Keneret s celým územím Neftaliho.

1

mail   print   facebook   twitter