Hľadaný výraz: Nm 10,29, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
29 Mojžiš povedal svojmu švagrovi Chóbabovi, synovi Midjánčana Reúela: Vyberáme sa na miesto, o ktorom Hospodin povedal: Dám vám ho. Poď s nami, preukážeme ti dobrodenie. Veď Hospodin prisľúbil Izraelitom len dobro.

1

mail   print   facebook   twitter