výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

1Krn 6, 1-81

1 بنو لاوي جرشون وقهات ومراري. 2 وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزيئيل. 3 وبنو عمرام هرون وموسى ومريم. وبنو هرون ناداب وابيهو والعازار وايثامار. 4 العازار ولد فينحاس وفينحاس ولد ابيشوع 5 وابيشوع ولد بقّي وبقّي ولد عزّي 6 وعزّي ولد زرحيا وزرحيا ولد مرايوث 7 ومرايوث ولد امريا وامريا ولد اخيطوب 8 واخيطوب ولد صادوق وصادوق ولد اخيمعص 9 واخيمعص ولد عزريا وعزريا ولد يوحانان 10 ويوحانان ولد عزريا وهو الذي كهن في البيت الذي بناه سليمان في اورشليم 11 وعزريا ولد امريا وامريا ولد اخيطوب 12 واخيطوب ولد صادوق وصادوق ولد شلوم 13 وشلوم ولد حلقيا وحلقيا ولد عزريا 14 وعزريا ولد سرايا وسرايا ولد يهوصاداق 15 ويهوصاداق سار في سبي الرب يهوذا واورشليم بيد نبوخذناصّر 16 بنو لاوي جرشوم وقهات ومراري. 17 وهذان اسما ابني جرشوم لبني وشمعي. 18 وبنو قهات عمرام ويصهار وحبرون وعزيئيل. 19 وابنا مراري محلي وموشي. فهذه عشائر اللاويين حسب آبائهم. 20 لجرشوم لبني ابنه ويحث ابنه وزمّة ابنه 21 ويوآخ ابنه وعدّو ابنه وزارح ابنه ويأثراي ابنه. 22 بنو قهات عميناداب ابنه وقورح ابنه واسّير ابنه 23 والقانة ابنه وابيأساف ابنه واسّير ابنه 24 وتحث ابنه واوريئيل ابنه وعزّيا ابنه وشاول ابنه. 25 وابنا القانة عماساي واخيموت 26 والقانة. بنو القانة صوفاي ابنه ونحث ابنه 27 واليآب ابنه ويروحام ابنه والقانة ابنه. 28 وابنا صموئيل البكر وشني ثم ابيا. 29 بنو مراري محلي ولبني ابنه وشمعي ابنه وعزّة ابنه 30 وشمعي ابنه وحجيا ابنه وعسايا ابنه 31 وهؤلاء هم الذين اقامهم داود على يد الغناء في بيت الرب بعدما استقرّ التابوت. 32 وكانوا يخدمون امام مسكن خيمة الاجتماع بالغناء الى ان بنى سليمان بيت الرب في اورشليم فقاموا على خدمتهم حسب ترتيبهم. 33 وهؤلاء هم القائمون مع بنيهم. من بني القهاتيين هيمان المغني ابن يوئيل ابن صموئيل 34 بن القانة بن يروحام بن ايليئيل بن توح 35 بن صوف بن القانة بن محث بن عماساي 36 بن القانة بن يوئيل بن عزريا بن صفنيا 37 بن تحث بن اسّير بن ابياساف بن قورح 38 بن يصهار بن قهات بن لاوي بن اسرائيل. 39 واخوه آساف الواقف عن يمينه آساف بن برخيا بن شمعي 40 بن ميخائيل بن بعسيا بن ملكيا 41 بن اثناي بن زارح بن عدايا 42 بن ايثان بن زمّة بن شمعي 43 بن يحث بن جرشوم بن لاوي. 44 وبنو مراري اخوتهم عن اليسار ايثان بن قيشي بن عبدي بن ملّوخ 45 بن حشبيا بن امصيا بن حلقيا 46 بن امصي بن باني بن شامر 47 ابن محلي بن موشي بن مراري بن لاوي. 48 واخوتهم اللاويون مقامون لكل خدمة مسكن بيت الله. 49 واما هرون وبنوه فكانوا يوقدون على مذبح المحرقة وعلى مذبح البخور مع كل عمل قدس الاقداس وللتكفير عن اسرائيل حسب كل ما امر به موسى عبد الله 50 وهؤلاء بنو هرون. العازر ابنه وفينحاس ابنه وابيشوع ابنه 51 وبقّي ابنه وعزّي ابنه وزرحيا ابنه 52 ومرايوث ابنه وامريا ابنه واخيطوب ابنه 53 وصادوق ابنه واخيمعص ابنه. 54 وهذه مساكنهم مع ضياعهم وتخومهم لبني هرون لعشيرة القهاتيين لانه لهم كانت القرعة. 55 واعطوهم حبرون في ارض يهوذا ومسارحها حواليها. 56 واما حقل المدينة وديارها فاعطوها لكالب بن يفنة. 57 واعطوا لبني هرون مدن الملجإ حبرون ولبنة ومسارحها ويتّير واشتموع ومسارحها 58 وحيلين ومسارحها ودبير ومسارحها 59 وعاشان ومسارحها وبيتشمس ومسارحها. 60 ومن سبط بنيامين جبع ومسارحها وعلمث ومسارحها وعناثوث ومسارحها. جميع مدنهم ثلاث عشرة مدينة حسب عشائرهم. 61 ولبني قهات الباقين من عشيرة السبط من نصف السبط نصف منسّى بالقرعة عشر مدن 62 ولبني جرشوم حسب عشائرهم من سبط يساكر ومن سبط اشير ومن سبط نفتالي ومن سبط منسّى في باشان ثلاث عشرة مدينة. 63 لبني مراري حسب عشائرهم من سبط رأوبين ومن سبط جاد ومن سبط زبولون بالقرعة اثنتا عشرة مدينة. 64 فاعطى بنو اسرائيل اللاويين المدن ومسارحها. 65 واعطوا بالقرعة من سبط يهوذا ومن سبط بني شمعون ومن سبط بني بنيامين هذه المدن التي سموها باسماء. 66 وبعض عشائر بني قهات كانت مدن تخمهم من سبط افرايم. 67 واعطوهم مدن الملجإ شكيم ومسارحها في جبل افرايم وجازر ومسارحها 68 ويقمعام ومسارحها وبيت حورون ومسارحها 69 وأيّلون ومسارحها وجتّ رمّون ومسارحها. 70 ومن نصف سبط منسّى عانير ومسارحها وبلعام ومسارحها لعشيرة بني قهات الباقين. 71 لبني جرشوم من نصف سبط منسّى جولان في باشان ومسارحها وعشتاروث ومسارحها 72 ومن سبط يساكر قادش ومسارحها ودبرة ومسارحها 73 وراموت ومسارحها وعانيم ومسارحها. 74 ومن سبط اشير مشآل ومسارحها وعبدون ومسارحها 75 وحقوق ومسارحها ورحوب ومسارحها. 76 ومن سبط نفتالي قادش في الجليل ومسارحها وحمون ومسارحها وقريتايم ومسارحها. 77 لبني مراري الباقين من سبط زبولون رمّونو ومسارحها وتابور ومسارحها. 78 وفي عبر اردن اريحا شرقي الاردن من سبط رأوبين باصر في البرية ومسارحها ويهصة ومسارحها 79 وقديموت ومسارحها وميفعة ومسارحها. 80 ومن سبط جاد راموت في جلعاد ومسارحها ومحنايم ومسارحها 81 وحشبون ومسارحها ويعزير ومسارحها

1Krn 6, 1-81

Verš 1
بنو لاوي جرشون وقهات ومراري.
Gn 46:11 - وبنو لاوي جرشون وقهات ومراري.
Ex 6:16 - وهذه اسماء بني لاوي بحسب مواليدهم. جرشون وقهات ومراري. وكانت سنو حياة لاوي مئة وسبعا وثلاثين سنة.
Nm 26:57 - وهؤلاء المعدودون من اللاويين حسب عشائرهم. لجرشون عشيرة الجرشونيين. لقهات عشيرة القهاتيين. لمراري عشيرة المراريين.
1Krn 23:6 - وقسمهم داود فرقا لبني لاوي لجرشون وقهات ومراري.

Verš 8
واخيطوب ولد صادوق وصادوق ولد اخيمعص
2Sam 8:17 - وصادوق بن اخيطوب واخيمالك بن ابياثار كاهنين وسرايا كاتبا
2Sam 15:27 - ثم قال الملك لصادوق الكاهن أأنت راء. فارجع الى المدينة بسلام انت واخميعص ابنك ويوناثان بن ابياثار. ابناكما كلاهما معكما.

Verš 16
بنو لاوي جرشوم وقهات ومراري.
Ex 6:17 - ابنا جرشون لبني وشمعي بحسب عشائرهما.

Verš 49
واما هرون وبنوه فكانوا يوقدون على مذبح المحرقة وعلى مذبح البخور مع كل عمل قدس الاقداس وللتكفير عن اسرائيل حسب كل ما امر به موسى عبد الله
Ex 30:7 - فيوقد عليه هرون بخورا عطرا كل صباح. حين يصلح السرج يوقده.
Ex 30:10 - ويصنع هرون كفّارة على قرونه مرة في السنة. من دم ذبيحة الخطية التي للكفّارة مرة في السنة يصنع كفّارة عليه في اجيالكم. قدس اقداس هو للرب
Nm 4:16 - ووكالة ألعازار بن هرون الكاهن هي زيت الضوء والبخور العطر والتقدمة الدائمة ودهن المسحة ووكالة كل المسكن وكل ما فيه بالقدس وامتعته
Nm 7:10 - وقرّب الرؤساء لتدشين المذبح يوم مسحه. وقدم الرؤساء قرابينهم امام المذبح.
Nm 18:1 - وقال الرب لهرون انت وبنوك وبيت ابيك معك تحملون ذنب المقدس. وانت وبنوك معك تحملون ذنب كهنوتكم.

Verš 22
بنو قهات عميناداب ابنه وقورح ابنه واسّير ابنه
Ex 6:24 - وبنو قورح أسّير وألقانة وابيأساف. هذه عشائر القورحيين.

Verš 56
واما حقل المدينة وديارها فاعطوها لكالب بن يفنة.
Joz 21:12 - واما حقل المدينة وضياعها فاعطوها لكالب بن يفنة ملكا له

1Krn 6,1 - V LXX a vo Vulgáte 5,27 je 6,1. Rozdiel číslovaní trvá až po 6,66 hebr. = 6,81 Vulg.

1Krn 6,13 - Meno Samuelovho prvorodeného syna vypadlo. Volal sa Joel (1 Sam 8,2).

1Krn 6,16 - Archa zmluvy sa dostala na pokoj, keď ju doniesli do Jeruzalema (porov. 15,1 n.).

1Krn 6,39 - Zoznam kňazských a levitských miest pozri Joz 21,1 n.

1Krn 6,54 - Helon je Ajalon, pozri 1 Sam 14,31.

1Krn 6,55 - Miesto "Aner" čítaj "Tánach" (Taanach); porov. Joz 21,25. – Balám je Jeblaám (Joz 17,11), pozri pozn. k 2 Kr 9,27.