Hľadaný výraz: Mk 12,38-40, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 Ako učil, hovoril: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, 39 po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. 40 Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“

1

mail   print   facebook   twitter