Hľadaný výraz: 2Kor 5,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.

1

mail   print   facebook   twitter