Hľadaný výraz: 1Krn 6,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Léviho synovia: Gerson, Kaát a Merari.

1

mail   print   facebook   twitter