výhody registrácie

Zjavenie apoštola Jána

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Zjv 8, 1-13

1 A keď Baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi asi pol hodiny ticho. 2 A videl som sedem anjelov, čo stoja pred Bohom a dostali sedem poľníc. 3 Prišiel aj iný anjel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Dostal veľa kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, čo je pred trónom. 4 A dym kadidla s modlitbami svätých vystúpil z ruky anjela pred Boha. 5 Potom vzal anjel kadidelnicu, naplnil ju ohňom z oltára a vrhol na zem. A nastalo hrmenie, burácanie, blesky a zemetrasenie. 6 A sedem anjelov, čo malo sedem poľníc, sa pripravilo trúbiť. 7 Zatrúbil prvý. A nastalo krupobitie a oheň zmiešaný s krvou a padalo to na zem. Tretina zeme zhorela, tretina stromov zhorela a zhorela všetka zelená tráva. 8 Zatrúbil druhý anjel. A akoby veľký horiaci vrch bol vrhnutý do mora. Tretina mora sa zmenila na krv 9 a zahynula tretina tvorov žijúcich v mori a tretina lodí utonula. 10 Zatrúbil tretí anjel. A z neba spadla veľká hviezda, horiaca ako fakľa, a padla na tretinu riek a na pramene vôd. 11 Tá hviezda sa volá Palina. Tretina vôd sa zmenila na palinu a mnoho ľudí zomrelo od tých vôd, lebo zhorkli. 12 Zatrúbil štvrtý anjel. A bola zasiahnutá tretina slnka, tretina mesiaca a tretina hviezd, aby sa ich tretina zatmela a tretina dňa nemala svetla a noc podobne. 13 Potom som videl a počul som orla letieť stredom neba a volať mohutným hlasom: „Beda, beda, beda obyvateľom zeme pre ostatné zvuky poľníc troch anjelov, ktorí ešte majú trúbiť!“

Zjv 8, 1-13

Verš 3
Prišiel aj iný anjel a zastal pred oltárom so zlatou kadidelnicou. Dostal veľa kadidla, aby ho pridal k modlitbám všetkých svätých na zlatý oltár, čo je pred trónom.
Zjv 5:8 - A keď ju vzal, štyri bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých,

Verš 4
A dym kadidla s modlitbami svätých vystúpil z ruky anjela pred Boha.
Ž 141:2 - Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta.

Zjv 8,1 - Ticho, ktoré nastalo po otvorení siedmej pečate, ako v prorockej tradícii Starého zákona aj tu je predzvesťou Pánovho zjavenia alebo príchodu.

Zjv 8,2 - O siedmich anjeloch porov. Tob 12, 15.

Zjv 8,3 - Zlatý oltár zodpovedá kadidlovému oltáru vo svätyni. Porov. Ex 30, 1 n.

Zjv 8,6-13 - Tieto rany pripomínajú egyptské rany (Ex 7, 14 – 10, 29).