výhody registrácie

Zjavenie apoštola Jána

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

Zjv 8, 1-13

1 І коли створив сему печать, стало мовчаннє на небі, близько пів години. 2 І я бачив сім ангелів, що стояли перед Богом, і дано їм сім труб. 3 І приступив инший ангел, і став перед жертівнею, маючи золоту кадильницю; і дано йому багато пахощів, щоб положив з молитвами усїх сьвятих на жертівню золоту, що перед престолом. 4 І зняв ся дим пахощів з молитвами сьвятих, від руки ангела, перед Богом, 5 і взяв ангел кадильницю, і наповнив її огнем із жертівнї, і кинув на землю; і постали голоси, і громи, і блискавки і трясеннє. 6 І сїм ангелів, що мали сїм труб, готовились, щоб трубити. 7 І первий ангел затрубив, і постав град і вогонь, змішані з кровю; і спало на землю. І третя часть деревини згоріла, і вся трава зелена згоріла. 8 І другий ангел затрубив, і наче велику гору, огнем розпалену, кинуло в море. І третя часть моря стала кровю. 9 І погибла третя часть створіння в морю, що мала життє, і третя часть човнів знищена. 10 І третїй ангел затрубив, і впала з неба велика звізда палаюча, як смолоскип, а впала на третю часть рік і на жерела вод. 11 А ймя звїзди Полин, і стала третя часть вод наче полин, і многі люде померли од води, бо гірка була. 12 І четвертий ангел затрубив, і поражена стала третя часть сонця, і третя часть місяця і третя часть звізд, щоб третя часть їх затьмилась, і день щоб третю часть не сьвітив, так само й ніч. 13 І бачив я, і чув, як один ангел летів серед неба, і говорив великим голосом: Горе, горе, горе домуючим на землї від остальних голосів труби трьох ангелів, що мають трубити!

Zjv 8, 1-13

Verš 3
І приступив инший ангел, і став перед жертівнею, маючи золоту кадильницю; і дано йому багато пахощів, щоб положив з молитвами усїх сьвятих на жертівню золоту, що перед престолом.
Zjv 5:8 - І коли взяв книгу, то чотири животні і двайцять чотири старці впали перед Агнцем, маючи кожний кобзу і чашу золоту, повну пахощів, що були молитви сьвятих.

Verš 4
І зняв ся дим пахощів з молитвами сьвятих, від руки ангела, перед Богом,
Ž 141:2 -

Zjv 8,1 - Ticho, ktoré nastalo po otvorení siedmej pečate, ako v prorockej tradícii Starého zákona aj tu je predzvesťou Pánovho zjavenia alebo príchodu.

Zjv 8,2 - O siedmich anjeloch porov. Tob 12, 15.

Zjv 8,3 - Zlatý oltár zodpovedá kadidlovému oltáru vo svätyni. Porov. Ex 30, 1 n.

Zjv 8,6-13 - Tieto rany pripomínajú egyptské rany (Ex 7, 14 – 10, 29).