výhody registrácie

Zjavenie apoštola Jána

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Zjv 15, 1-8

1 Videl som na nebi iné znamenie, veľké a obdivuhodné: sedem anjelov, ktorí mali sedem posledných rán, lebo nimi sa dovŕšil Boží hnev. 2 Videl som čosi ako sklené more, zmiešané s ohňom, i tých, čo zvíťazili nad šelmou, nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáť na sklenom mori; mali Božie citary 3 a spievali pieseň Mojžiša, Božieho služobníka, a Baránkovu pieseň: „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane, Bože všemohúci; spravodlivé a správne sú tvoje cesty, Kráľ národov. 4 Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno?! Veď ty jediný si Svätý; prídu všetky národy a budú sa ti klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.“ 5 Potom som videl: V nebi sa otvoril chrám stánku svedectva 6 a z chrámu vyšli siedmi anjeli, čo mali sedem rán. Boli oblečení do čistého skvúceho ľanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatým pásom. 7 Jedna zo štyroch bytostí podala siedmim anjelom sedem zlatých čiaš, plných hnevu Boha, žijúceho na veky vekov. 8 A chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci a nik nemohol vojsť do chrámu, kým sa nedovŕši sedem rán siedmich anjelov.

Zjv 15, 1-8

Verš 1
Videl som na nebi iné znamenie, veľké a obdivuhodné: sedem anjelov, ktorí mali sedem posledných rán, lebo nimi sa dovŕšil Boží hnev.
Zjv 11:14 - Druhé beda pominulo; hľa, čoskoro príde tretie beda.

Verš 2
Videl som čosi ako sklené more, zmiešané s ohňom, i tých, čo zvíťazili nad šelmou, nad jej obrazom a nad číslom jej mena, stáť na sklenom mori; mali Božie citary
Zjv 4:6 - a pred trónom bolo čosi ako sklené more podobné krištáľu. A v strede pred trónom i okolo trónu boli štyri živé bytosti, plné očí spredu i zozadu.

Verš 3
a spievali pieseň Mojžiša, Božieho služobníka, a Baránkovu pieseň: „Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane, Bože všemohúci; spravodlivé a správne sú tvoje cesty, Kráľ národov.
Ž 111:2 - Veľké sú diela Pánove; nech ich skúmajú všetci, čo majú v nich záľubu.
Ž 139:14 - Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.
Ž 145:17 - Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Verš 4
Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno?! Veď ty jediný si Svätý; prídu všetky národy a budú sa ti klaňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.“
Jer 10:7 - Kto by sa ťa nebál, kráľ národov? Áno, tebe to patrí, veď medzi všetkými mudrcmi národov a vo všetkých ich kráľovstvách nie je ti nič podobné.

Verš 5
Potom som videl: V nebi sa otvoril chrám stánku svedectva
Zjv 11:19 - A v nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť archu jeho zmluvy. A nastali blesky, burácanie, zemetrasenie a veľké krupobitie.

Verš 6
a z chrámu vyšli siedmi anjeli, čo mali sedem rán. Boli oblečení do čistého skvúceho ľanového rúcha a cez prsia boli prepásaní zlatým pásom.
Zjv 1:13 - a uprostred svietnikov kohosi, ako Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom.

Verš 8
A chrám sa naplnil dymom Božej slávy a jeho moci a nik nemohol vojsť do chrámu, kým sa nedovŕši sedem rán siedmich anjelov.
Ex 40:34 - Vtedy zakryl stánok zjavenia oblak a príbytok naplnila Pánova sláva.
1Kr 8:10 - Keď kňazi vyšli zo svätyne, Pánov dom naplnil oblak,
Iz 6:4 - Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom.

Zjv 15,2 - Porov. 4, 6. Oheň pripomína Boží hnev, ale aj Červené more a východ z Egypta.

Zjv 15,3-4 - Mojžišovu pieseň (Ex 15, 1–19) spievali Židia po vyslobodení z egyptského otroctva, keď prešli cez Červené more. Vyslobodenie z Egypta je predobrazom vykúpenia, a preto autor nazýva Mojžišovu pieseň Baránkovou piesňou.

Zjv 15,5 - "Stánok svedectva" – alúzia na svätyňu, ktorá putovala s Izraelitmi po púšti (Ex 25, 22). "Chrám stánku svedectva" je nebeská svätyňa. Splýva tu dohromady Mojžišov stánok a Šalamúnov chrám.

Zjv 15,6 - Sedem rán podrobne rozvádza v 16. hlave.