výhody registrácie

Evanjelium podľa Matúša

Biblia - Sväté písmo

(UKR - Ukrajinský preklad)

Mt 24, 1-51

1 І, вийшовши Ісус, пійшов із церкви; і приступилиученикиЙого, показати Йому будівлю церковну. 2 Ісус же рече їм: Чи бачите се все? Істино глаголю вам: Не зостанеть ся тут камінь на каменї, щоб не зруйновано. 3 Як же сидїв на горі Оливній, поприходили до Него ученики самотою, кажучи: Скажи нам, коли се буде? й який знак Твого приходу й кінця сьвіту? 4 І озвавшись Ісус, рече їм: Гледїть, щоб хто не звів вас. 5 Багато бо приходити ме в імя моє, кажучи: Я Христос; і зведуть многих. 6 Чути мете ж про войни й чутки воєнні; гледїть же, не трівожтесь; мусить бо все статись, та се ще не конець. 7 Бо встане нарід на нарід і царство на царство, й буде голоднеча, й помір, і трус по місцях. 8 Все ж се почин горя. 9 Тоді видавати муть вас на муки, й вбивати муть вас; і зненавидять вас усі народи задля імя мого. 10 І тоді поблазнять ся многі, й видавати муть одно одного, й ненавидіти муть одно одного. 11 І багато лжепророків устане, й введуть многих. 12 І задля намноженого беззаконня, прохолоне любов многих. 13 Хто ж видержить до останку, той спасеть ся. 14 І проповідувати меть ся євангелия царства по всїй вселеннїй на сьвідкуваннє всім народам; і тоді прийде конець. 15 Оце ж, як побачите гидоту спустїння, що сказав Даниїл пророк стоячу на місці сьвятому (хто читав нехай розуміє), 16 тодї, хто в Юдеї, нехай втікає на гори; 17 хто на криші, нехай не влазить узяти що з хати своєї; 18 і хто в полі, нехай не вертаєть ся назад узяти одежу свою. 19 Горе ж важким і годуючим під той час! 20 Молїть ся ж, щоб не довелось вам утікати зимою, анї в суботу: 21 буде бо тодї мука велика, якої не було від настання сьвіту до сього часу, й не буде. 22 І коли б тих днїв не вкорочено, то жодне б тіло не спасло ся; тільки ж задля вибраних укорочені будуть дні таї. 23 Тодї, коли хто вам скаже: Дивись, ось Христос, або онде; не йміть віри. 24 Устануть бо лжехрйсти й лжепророки, й давати муть ознаки великі й дива, щоб, коди можна, звести й вибраних. 25 Оце ж наперед сказав я вам. 26 Коли ж скажуть вам: Ось він у пустині; не виходьте; Ось він у коморах; не діймайте віри. 27 Бо, як блискавка виходить зі сходу та сяє аж до заходу, так буде й прихід Сина чоловічого. 28 Де бо є труп, там збирати муть ся вірли. 29 І зараз після горя днів тих сонце померкне, й місяць не давати ме сьвітла свого, й зорі попадають із неба, й сили небесні захитають ся. 30 І тодї явить ся ознака Сина чоловічого на небі; й тоді заголосять усї роди землі, і побачять Сина чоловічого, грядущого на хмарах небесних із силою й славою великою. 31 І пішле він ангели свої з голосним гуком трубним, і позбирають вони вибраних його від чотирох вітрів, од кінців неба до кінців його. 32 Від смоківниці ж навчіть ся приповісти: Коли вже віттє її стане мягке й пустить листе, знайте, що близько літо. 33 Так само й ви: як оце все побачите, відайте, що близько під дверима. 34 Істино глаголю вам: Не перейде рід сей, як усе теє станеть ся. 35 Небо й земля перейде, слова ж мої не перейдуть. 36 Про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, тільки сам Отець мій. 37 Як же днї Ноеві, так буде й прихід Сина чоловічого. 38 Бо, як буди за днїв перед потопом, що їли, й пили, женились, і віддавались, аж до дня, коли увійшов Ной у ковчег, 39 та й не знали, аж прийшла повідь і позносила всіх; так буде й прихід Сина чоловічого. 40 Тоді буде двоє в полі; один візьметь ся, а один зоставить ся. 41 Дві молоти муть на жорнах; одна візьметь ся, а одна зоставить ся. 42 Ото ж пильнуйте, бо не знаєте, которої години Господь ваш прийде. 43 Се ж відайте, що коли б господар знав, у яку сторожу прийде злодій, то пильнував би, та й не попустив би підкопати хати своєї. 44 Тим же й ви будьте готові; бо тієї години, як і не думаєте, Син чоловічий прийде. 45 Який єсть вірний слуга й розумний, що поставив пан його над челяддю своєю, щоб роздавав їй харч у пору? 46 Щасливий той слуга, котрого, прийшовши пан його, застане, що робить так. 47 Істино глаголю вам: Що поставить його над усім добром своїм. 48 А которий лукавий слуга казати ме в серці своїм: Забарить ся мій пан прийти, 49 та й зачне бити своїх товаришів, та їсти й пити з пяницями; 50 то прийде пан того слуги дня, якого не сподїваєть ся, і години, якої не відав, 51 та й відлучить його, й долю його з лицемірами положить; там буде плач і скреготаннє зубів.

Mt 24, 1-51

Verš 1
І, вийшовши Ісус, пійшов із церкви; і приступилиученикиЙого, показати Йому будівлю церковну.
Mk 13:1 - І, як виходив з церкви, каже Йому один з учеників Його: Учителю, дивись, яке камінне і яка будівля.
Lk 21:5 - І як деякі говорили про церкву, що каміннєм красним та посьвятами украшена, рече:

Verš 2
Ісус же рече їм: Чи бачите се все? Істино глаголю вам: Не зостанеть ся тут камінь на каменї, щоб не зруйновано.
1Kr 9:7 -
Mi 3:12 -
Lk 19:44 - І з землею зрівняють тебе з дїти твої у тобі; і не зоставлять у тобі каменя на камені; бо не розумів єси часу одвідин твоїх.

Verš 3
Як же сидїв на горі Оливній, поприходили до Него ученики самотою, кажучи: Скажи нам, коли се буде? й який знак Твого приходу й кінця сьвіту?
Mk 13:1 - І, як виходив з церкви, каже Йому один з учеників Його: Учителю, дивись, яке камінне і яка будівля.
Mk 13:3 - А як сидів на горі Оливній, на впроти церкви, питали Його на са мотї Петр, та Яков, та Иоан, та Андрей:
Lk 21:7 - Питали ж Його, кажучи: Учителю, коли ж се буде? й що за ознака коли се мав стати ся ?
Sk 1:6 - Вони ж зійшовшись питали Його, кажучи: Господи, чи не під сей час поставиш Ти знов царство Ізраїлське?

Verš 4
І озвавшись Ісус, рече їм: Гледїть, щоб хто не звів вас.
Jer 29:8 -
Ef 5:6 - Нехай нїхто не зводить вас марними словами, бо за се приходить гнїв Божий на синів непокірних.
Kol 2:18 - Нїхто ж нехай не обманює вас, будучи самовільним у покорі і службі ангелській і вдаючись у те, чого не бачив, марно надимаючись умом тіла свого,
1Sol 2:3 - Утїшеннє бо наше (було) не від лукавства, анї від нечистоти, анї в підступі,
1Jn 4:1 - Любі, не всякому духові віруйте, а досьвідчайте духів, чи від Бога вони; бо многі лжепророки вийшли у сьвіт.

Verš 5
Багато бо приходити ме в імя моє, кажучи: Я Христос; і зведуть многих.
Jer 14:14 -
Jer 23:25 -
Jn 5:43 - Я прийшов в імя Отця мого, і не приймаєте мене. Коли инший прийде в імя своє, того приймете.

Verš 7
Бо встане нарід на нарід і царство на царство, й буде голоднеча, й помір, і трус по місцях.
Iz 19:2 -

Verš 9
Тоді видавати муть вас на муки, й вбивати муть вас; і зненавидять вас усі народи задля імя мого.
Mt 10:17 - Та й стережіть ся людей: бо вони видавати муть вас у судові зборища, й в школах своїх бити вас будуть;
Lk 21:11 - і трус великий по місцях, і голоднеча, й помір буде, й страхи, й о-внаки з неба великі будуть.
Jn 15:20 - Згадайте слово, що я сказав вам: Не більший слуга пана свого. Коли мене гонили, і вас гонити муть. Коли моє слово хоронили, і ваше хоронити муть.
Jn 16:2 - Вилучати муть вас із шкіл; ба прийде час, що всякий, хто вбиває вас, думати ме, що службу приносить Богу
Zjv 2:10 - Нїчого не бій ся, що маєш терпіти. Ось, диявол вкидати ме декотрих із вас у темницю, щоб спокусити вас; і мати мете горе десять день. Будь вірний аж до смерти, і дам тобі вінець життя.

Verš 11
І багато лжепророків устане, й введуть многих.
2Pt 2:1 - Були ж і лжепророки між людьми, як і між вами будуть лжеучителї, котрі введуть єресї погибелі, і відцуравшись викупившого їх Владики, приведуть на себе скору погибіль.

Verš 12
І задля намноженого беззаконня, прохолоне любов многих.
2Tim 3:1 - Се ж відай, що в послїдні днї настануть Бремена люті.

Verš 13
Хто ж видержить до останку, той спасеть ся.
Mt 10:22 - І ненавидіти муть вас усі за ймя моє; хто ж видержить до кінця, той спасеть ся.
Mk 13:13 - І ненавидіти муть вас усї задля імя мого; хто ж витерпить до останку, той спасеть ся.
Lk 21:19 - У терпінню вашому осягнїть душі ваші.
Zjv 2:7 - Хто має ухо, нехай слухає, що Дух глаголе церквам: Хто побідить, тому дам поживати від дерева життя, що по середині раю Божого.
Zjv 2:10 - Нїчого не бій ся, що маєш терпіти. Ось, диявол вкидати ме декотрих із вас у темницю, щоб спокусити вас; і мати мете горе десять день. Будь вірний аж до смерти, і дам тобі вінець життя.
Zjv 3:10 - Яко ж хоронив єси слово терпиливости моєї, то й я тебе схороню від години спокуси, що має прийти на цїлу вселенну, спокусити домуючих на землї.

Verš 15
Оце ж, як побачите гидоту спустїння, що сказав Даниїл пророк стоячу на місці сьвятому (хто читав нехай розуміє),
Mk 13:14 - Як же побачите гидоту спустїння, що сказав Даниїл пророк, стоячу, де не слїд
Lk 21:20 - Як же побачите, що обгорнуто таборами Єрусалим, тоді знайте, що наближило ся спустїннє його.
Dan 9:27 -

Verš 20
Молїть ся ж, щоб не довелось вам утікати зимою, анї в суботу:
Sk 1:12 - Тоді вернулись вони в Єрусалим із гори, званої Оливною, що поблизу Єрусалиму на субітнїй день ходи.

Verš 21
буде бо тодї мука велика, якої не було від настання сьвіту до сього часу, й не буде.
Dan 12:1 -

Verš 23
Тодї, коли хто вам скаже: Дивись, ось Христос, або онде; не йміть віри.
Mk 13:21 - І, тодї коли хто вам скаже: Дивись, ось Христос, або: Дивись, он; де йміть віри.
Lk 21:8 - Він же рече: Гледїть, щоб не була введені; многі бо прийдуть в імя моє, кажучи: Що се я. А час приближив ся; не йдіть же за вами.

Verš 24
Устануть бо лжехрйсти й лжепророки, й давати муть ознаки великі й дива, щоб, коди можна, звести й вибраних.
Dt 13:1 -
2Sol 2:11 - І за се пішле їм Бог орудуваннє підступу, щоб вони вірували брехнї,

Verš 26
Коли ж скажуть вам: Ось він у пустині; не виходьте; Ось він у коморах; не діймайте віри.
Lk 17:23 - І казати муть вам: Дивись, ось; або: Дивись, он; не йдіть і не ганяйтесь.

Verš 28
Де бо є труп, там збирати муть ся вірли.
Jób 39:30 -
Lk 17:37 - І озвавшись кажуть до Него: Де, Господи? Він же рече їм: Де тїло,там збирати муть ся орли.

Verš 29
І зараз після горя днів тих сонце померкне, й місяць не давати ме сьвітла свого, й зорі попадають із неба, й сили небесні захитають ся.
Iz 13:10 -
Ez 32:7 -
Joe 2:31 -
Joe 3:15 -
Mk 13:24 - Тільки ж у ті днї, після горя того, сонце померкне, й місяць не давати ме сьвітла свого,
Lk 21:15 - я бо дам вам уста й премудрість, котрій не здолїють противитись, анї встояти усї противники ваші.

Verš 30
І тодї явить ся ознака Сина чоловічого на небі; й тоді заголосять усї роди землі, і побачять Сина чоловічого, грядущого на хмарах небесних із силою й славою великою.
Dan 7:10 -
Mt 16:27 - Прийде бо Син чоловічий у славі Отця свого з ангелами своїми; й тоді віддасть кожному по дїлам його.
Mt 25:31 - Як же прийде Син чоловічий у славі своїй, і всї сьвяті ангели з ним, тодї сяде він на престолї слави своєї;
Mt 26:64 - Рече йому Ісус: Ти сказав єси. Тільки ж глаголю вам: Від нині побачите Сина чоловічого, по правицї сили, й грядущого на хмарах небесних.
Mk 13:26 - І тоді побачять Сина чоловічого, грядущого на хмарах, з силою великою і славою.
Mk 14:62 - Ісус же рече: Се я; і бачити мете Сина чоловічого, сидячого по правиці сили і йдучого на хмарах небесних.
Lk 21:27 - І трдї побачять Сина чоловічого йдучого на хмарі з силою і славою великою.
Sk 1:11 - котрі й сказали: Мужі Галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо? Сей Ісус, узятий од вас на небо, так прийде, як видїли ви Його, сходячого на небо.
2Sol 1:10 - як прийде прославити ся у сьвятих своїх і дивним бути у всїх віруючих (бо ввірувано сьвідкуванню нашому між вами) в той день.
Zjv 1:7 - Ось, ійде з хмарами, й побачить Його всяке око, і ті, що Його прокололи; і заголосять перед Ним усї роди землї. Так, амінь.
Zjv 1:7 - Ось, ійде з хмарами, й побачить Його всяке око, і ті, що Його прокололи; і заголосять перед Ним усї роди землї. Так, амінь.

Verš 31
І пішле він ангели свої з голосним гуком трубним, і позбирають вони вибраних його від чотирох вітрів, од кінців неба до кінців його.
1Kor 15:52 - У хвилину, у миг ока, за останньою трубою - бо затрубить, і мертві повстають нетлїнними, і ми попереміняємось.
1Sol 4:16 - Сам бо Господь з повелїннем, з голосом архангелським і з трубою Божою зійде з неба, і мертві в Христї воскреснуть найперше;

Verš 32
Від смоківниці ж навчіть ся приповісти: Коли вже віттє її стане мягке й пустить листе, знайте, що близько літо.
Mk 13:28 - Від смоківницї ж возьміть собі приклад: Коли все віттє її мягке стане та пустить листе, знайте, що близько лїто.
Lk 21:29 - І сказав приповість їм: Бачте смоківницю і всякі дерева:

Verš 35
Небо й земля перейде, слова ж мої не перейдуть.
Ž 102:26 -
Iz 51:6 -
Mk 13:31 - Небо й земля перейдуть, слова ж мої не перейдуть.
Heb 1:11 - Вони зникнуть. Ти ж пробуваєш, і всї, як шати зветшають,

Verš 36
Про день же той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, тільки сам Отець мій.
Mk 13:32 - Про день же той і годину нїхто не знає, нї ангели, що на небі, нї Син, тільки Отець.
Sk 1:7 - Рече ж до них: Не вам єсть розуміти час і пору, що Отець положив у своїй властї.

Verš 37
Як же днї Ноеві, так буде й прихід Сина чоловічого.
Gn 6:2 -
Lk 17:26 - І як сталось за днїв Ноя, так буде й за днїв Сива чоловічого.
1Pt 3:20 - колисьто неслухняним, як того часу дожидало (їх) довготерпіннє Боже, за днїв Ноя, як строїв ся ковчег, в котрий мало, то єсть, вісім душ, спасло ся од води;
2Pt 2:5 - і коли первого сьвіта не пощадив, а самовосьмого Ноя, проповідника правди, охоронив, повідь на сьвіт нечестивих допустивши;

Verš 38
Бо, як буди за днїв перед потопом, що їли, й пили, женились, і віддавались, аж до дня, коли увійшов Ной у ковчег,
Gn 7:7 -

Verš 40
Тоді буде двоє в полі; один візьметь ся, а один зоставить ся.
Lk 17:34 - Глаголю вам, тієї ночі буде двоє на однім ліжку; один візьметь ся, а другий зоставить ся.
1Sol 4:17 - потім ми, которі зостанемось живі, вкупі з ними будемо підхоплені в хмарах назустріч Господові на воздух, і так завсїди з Господем будемо.

Verš 42
Ото ж пильнуйте, бо не знаєте, которої години Господь ваш прийде.
Mt 25:13 - Отим же то пильнуйте, бо не знаєте дня, нї години, коди Син чоловічий прийде.
Mk 13:33 - Гледїть, пильнуйте й молїть ся, не знаєте бо, коди пора.
Lk 12:40 - Тим і ви будьте готові; бо, котрої години не думаєте, Син чоловічий прийде.
Lk 21:36 - Пильнуйте, по всяк час молячись, щоб удостоїли ся втекти від того всього, що має статись, і станути перед Сином чоловічим.

Verš 43
Се ж відайте, що коли б господар знав, у яку сторожу прийде злодій, то пильнував би, та й не попустив би підкопати хати своєї.
Lk 12:39 - Се ж знайте, що коли б знав господар, о которій годинї злодій прийде, пильнував би, й не дав би підкопати господи своєї.
1Sol 5:2 - Бо самі ви добре знаєте, що день Господень, як злодїй у ночі, так прийде.
2Pt 3:10 - Прийде ж день Господень, як злодїй в ночі; тодї небеса з шумом перейдуть, первотини ж, розпечені розтоплять ся, і земля і дїла на нїй погорять.
Zjv 3:3 - Тим то згадай, як приняв і чув єси, і хорони, і покай ся, коли ж не чувати меш, прийду на тебе, як злодїй, і не знати меш, якого часу прийду на тебе.
Zjv 16:15 - Ось іду, як злодій; блаженний, хто чував, і хоронить одежу свою, щоб не ходити йому голим, і щоб не бачили сорому його.

Verš 45
Який єсть вірний слуга й розумний, що поставив пан його над челяддю своєю, щоб роздавав їй харч у пору?
Mt 25:21 - Рече ж до него пан його: Гаразд, слуго добрий і вірний: у малому був єси вірен, над многим поставлю тебе. Увійди в радощі пана твого.
Lk 12:42 - Рече ж Господь: Хто єсть вірний і розумний дворецький, що поставить його пан над челяддю своєю, видавати у пору визначену харч?

Verš 51
та й відлучить його, й долю його з лицемірами положить; там буде плач і скреготаннє зубів.
Mt 8:12 - а сини царства будуть повикидані у темряву надвірню: там буде плач і скриготаннє зубів.
Mt 13:42 - та й повкидають їх ув огняну піч: там буде плач і скреготаннє зубів.
Mt 22:13 - Рече тодї цар до слуг: Звязавши йому ноги й руки, візьміть його й викиньте в темряву надвірню; там буде плач і скреготаннє зубів.
Mt 25:30 - І викиньте слугу нікчемного у темряву надвірню: там буде плач і скреготаннє зубів.
Lk 13:28 - Там буде плач і скреготаннє зубів, як побачите Авраама, та Ісаака, та Якова і всіх пророків у царстві Божому, себе ж вигнаних геть.

Mt 24,1-14 - Mk 13, 1–13; Lk 21, 5–19.

Mt 24,2 - Pred opisom Ježišovho umučenia kladú traja prví evanjelisti jeho reč o skaze Jeruzalema, na ktorú už upozornil farizejov (Mt 23, 38), a o konci sveta. Keďže ide o posledné udalosti, týkajúce sa Jeruzalema a celého sveta, menujeme túto reč eschatologickou rečou, t. j. rečou o posledných udalostiach. Obe udalosti sa tak prelínajú, že ich ťažko od seba odlíšiť. Skaza Jeruzalema je predobrazom konca sveta, lebo vtedy sa akoby úradne skončí úloha Starého zákona v dejinách spásy. Kristove slová o Jeruzaleme sa doslova splnili roku 70 po Kr.

Mt 24,15-28 - Mk 13, 14–23; Lk 21, 20–24.

Mt 24,15 - "Ohavnosť spustošenia" bude podobná spustošeniu, o ktorom hovorí prorok Daniel (9, 27; 11, 31; 12, 11). Vtedy Antiochus Epifanes roku 168 pred Kr. postavil v jeruzalemskom chráme Diovu sochu. Tomu pripodobňuje Kristus aj zaujatie chrámu Rimanmi. Títus bol posledný človek, ktorý bol vo Svätyni svätých.

Mt 24,29-31 - Mk 13, 24–27; Lk 21, 25–28.

Mt 24,32-36 - Mk 13, 28–32; Lk 21, 29–33.Na otázku apoštolov, kedy nastane skaza Jeruzalema (v. 3), Ježiš odpovedá (24, 33), že je blízko, predo dvermi. "Toto pokolenie" sú Ježišovi vrstovníci. Dožijú sa toho, čo im o skaze Jeruzalema predpovedal. Na druhú otázku, kedy bude koniec sveta, odpovedal: "O tom dni a o tej hodine nevie nik" (24, 36). "Ani Syn", ako človek. Toto je jedno z možných vysvetlení týchto Ježišových predpovedí.

Mt 24,37-41 - Lk 17, 26–35.

Mt 24,45-51 - Lk 12, 41–48.V súvislosti s nečakaným príchodom Ježiša Matúš uvádza tri podobenstvá ako výzvu na bdelosť.