výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Lv 7, 1-38

1 Likewise, this is the law of the sacrifice for a transgression. It is the Holy of holies. 2 Therefore, where the holocaust is immolated, the victim for a transgression shall also be slain. Its blood shall be poured out all around the altar. 3 They shall offer from it: the rump, and the fat that covers the vital organs, 4 the two little kidneys, and the fat that is near the sides, and the mesh of the liver with the little kidneys. 5 And the priest shall burn them upon the altar. It is the incense of the Lord on behalf of a transgression. 6 Every male of priestly descent shall feed on this flesh in a holy place, because it is the Holy of holies. 7 Just as the sacrifice for sin is offered, so also for a transgression; one law shall be for both sacrifices. It shall belong to the priest who offers it. 8 The priest who offers the victim of holocaust shall have its skin. 9 And every sacrifice of fine wheat flour which is baked in the oven, and whatever is prepared on the oven grating or in the frying pan, shall be for the priest who offers it. 10 Whether these will be sprinkled with oil, or left dry, an equal measure shall be divided to each one of the sons of Aaron. 11 This is the law of the victim of peace offerings, which is offered to the Lord. 12 If the oblation will be an act for giving thanks, they shall offer bread without leaven sprinkled with oil, and unleavened wafers anointed with oil, and fine wheat flour fried, and cakes sprinkled and mixed with oil, 13 and also, leavened bread with the sacrifice of thanksgiving, which is immolated for peace offerings. 14 Of these, one shall be offered to the Lord as the first-fruits, and one shall be for the priest who will pour out the blood of the victim. 15 The flesh of it shall be eaten on the same day; neither shall any of it remain until morning. 16 If anyone, by a vow or of his own accord, will have offered a sacrifice, it shall be eaten in a similar manner on the same day. But then if any of it will have remained until tomorrow, it is lawful to eat it. 17 Then whatever will be found on the third day shall be consumed with fire. 18 If anyone will have eaten from the flesh of the victim of peace offerings on the third day, the oblation will be nullified; neither will it benefit the one who offered it. But instead, whatever soul will contaminate itself with such foods will be guilty of a betrayal. 19 The flesh that has touched anything unclean shall not be eaten, but it shall be burnt with fire. He that is clean will feed on it. 20 If a soul which is polluted will have eaten from the flesh of the sacrifice of peace offerings, which is offered to the Lord, he shall perish from his people. 21 And whoever will have touched the uncleanness of man, or of beast, or of anything which is able to defile, and who will have eaten from this kind of flesh, shall be cut off from his people. 22 And the Lord spoke to Moses, saying: 23 Say to the sons of Israel: The fat of a sheep, and of an ox, and of a goat you shall not eat. 24 The fat of a carcass that has died on its own, or of an animal that has been seized by a wild beast, you shall have for various uses. 25 If anyone will have eaten the fat which ought to be offered as a burnt sacrifice of the Lord, he shall perish from his people. 26 Likewise, you shall not take as food the blood of any animals at all, whether of birds or beasts. 27 Every soul that will have eaten blood shall perish from his people. 28 And the Lord spoke to Moses, saying: 29 Speak to the sons of Israel, saying: Whoever offers a victim of peace offerings to the Lord, let him also offer at the same time a sacrifice, that is, its libations. 30 He shall hold in his hands the fat of the victim, and the breast. And when he will have offered and consecrated both to the Lord, he shall deliver them to the priest, 31 who shall burn the fat upon the altar. But the breast shall be for Aaron and his sons. 32 Likewise also, the right shoulder of the victim of peace offerings shall fall to the priest as first-fruits. 33 Among the sons of Aaron, whoever will have offered the blood and the fat, the same one shall also have the right shoulder for his portion. 34 So then, the breast that is lifted up, and the shoulder that is separated, I have taken from the sons of Israel, from their victims of peace offerings, and I have given these to Aaron the priest and to his sons, as a law in perpetuity, from all the people of Israel. 35 This is the anointing of Aaron and his sons, by the ceremonies of the Lord, in the day when Moses offered them, so that they may fulfill the priesthood, 36 and this is what the Lord instructed to be given to them by the sons of Israel, as a perpetual observance in their generations. 37 This is the law of the holocaust, and of the sacrifice for sin, and for transgression, and for consecration, and for the victims of peace offerings, 38 which the Lord appointed to Moses on mount Sinai, when he commanded the sons of Israel to offer their oblations to the Lord in the desert of Sinai.

Lv 7, 1-38

Verš 34
So then, the breast that is lifted up, and the shoulder that is separated, I have taken from the sons of Israel, from their victims of peace offerings, and I have given these to Aaron the priest and to his sons, as a law in perpetuity, from all the people of Israel.
Ex 29:27 - And you shall sanctify both the consecrated chest and the shoulder that you separated from the ram,
Nm 18:11 - But the first-fruits, which the sons of Israel shall vow and offer, I have given to you, and to your sons, as well as to your daughters, by a perpetual right. Whoever is clean in your house shall eat them.

Verš 12
If the oblation will be an act for giving thanks, they shall offer bread without leaven sprinkled with oil, and unleavened wafers anointed with oil, and fine wheat flour fried, and cakes sprinkled and mixed with oil,
Ž 116:17 -

Verš 16
If anyone, by a vow or of his own accord, will have offered a sacrifice, it shall be eaten in a similar manner on the same day. But then if any of it will have remained until tomorrow, it is lawful to eat it.
Lv 19:6 - you shall eat it on the same day as when it was immolated, and the next day. Then whatever will remain on the third day you shall burn with fire.

Verš 20
If a soul which is polluted will have eaten from the flesh of the sacrifice of peace offerings, which is offered to the Lord, he shall perish from his people.
Lv 15:3 - And then he shall be judged subject to this fault, if a filthy fluid, at each moment, adheres to his flesh and gathers there.

Verš 26
Likewise, you shall not take as food the blood of any animals at all, whether of birds or beasts.
Gn 9:4 - except that flesh with blood you shall not eat.
Lv 3:17 - by a perpetual law, in your generations and in all of your habitations, neither blood nor fat shall you eat at all.
Lv 17:14 - For the life of all flesh is in the blood. Therefore, I said to the sons of Israel: You shall not eat the blood of any flesh at all, because the life of the flesh is in the blood, and whoever has eaten it shall perish.

Verš 30
He shall hold in his hands the fat of the victim, and the breast. And when he will have offered and consecrated both to the Lord, he shall deliver them to the priest,
Ex 29:24 - And you shall place all these in the hands of Aaron and his sons, and you shall sanctify them, lifting them up in the sight of the Lord.

Lv 7,1-9 - Obety za previnenie a spreneveru, čiže za podlžnosť, sú presväté, pokým ostatné pokojné žertvy sú sväté. Tieto slová chcú naznačiť, že z presvätých obiet mohli jesť len kňazi na posvätnom mieste, kým z obiet svätých mohli jesť aj príslušníci kňazských rodín. Obetné zviera zabíjal obetujúci. Takú obetu mohli vykúpiť peniazmi (5,14–16).

Lv 7,10 - Obeta suchá je potravinová obeta, pri ktorej nepoužívali olej (Lv 5,11; Nm 5,15). Potravinová obeta surová patrila všetkým kňazom. Ak už bola uvarená alebo upečená, dostával ju len obetujúci kňaz.

Lv 7,13 - Kvasené chleby nekládli na oltár, zjedli ich však pri obetnej hostine.

Lv 7,16 - Rozdiel medzi obetami ďakovnými a obetami zo sľubu alebo z dobrej vôle bol v tom, že mäso z ďakovných obiet muselo sa zjesť ešte v deň obety. Takto ďakovné obety boli medzi pokojnými obetami svätejšie ako ostatné.

Lv 7,22-25 - Zákaz sa týka výlučne lojových častí. Mäso, prerastené tukom, mohli jesť.

Lv 7,30 - Podávacia obeta označuje sem-tam pohybovanie obetných častí mäsa, čo sa nespaľovali na oltári. Pohyboval ich medzi svätyňou a oltárom zápalov na znak, že aj tieto časti sú zasvätené Bohu. Porov. Ex 29,26 n.