výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Lv 12, 1-8

1 And the Lord spoke to Moses, saying: 2 Speak to the sons of Israel, and you shall say to them: A woman, if she has received the seed to bear a male, shall be unclean for seven days, just as in the days of separation due to menstruation. 3 And on the eighth day, the little infant shall be circumcised. 4 Yet truly, she herself shall remain for thirty-three days in the blood of her purification. She shall not touch anything holy, nor shall she enter into the Sanctuary, until the days of her purification are completed. 5 But if she will bear a female, she shall be unclean for two weeks, according to the custom of her monthly flow, and she shall remain in the blood of her purification for sixty-six days. 6 And when the days of her purification have been completed, for a son or for a daughter, she shall bring to the door of the tabernacle of the testimony, a one-year-old lamb as a holocaust, and a young pigeon or a turtledove for sin, and she shall deliver them to the priest. 7 He shall offer them in the sight of the Lord, and he shall pray for her. And so she shall be cleansed from the issue of her blood. This is the law for one who bears a male or a female. 8 And if her hand has not obtained or been able to offer a lamb, she shall take two turtledoves or two young pigeons: one as a holocaust, and the other for sin. And the priest shall pray for her, and so she shall be cleansed.

Lv 12, 1-8

Verš 3
And on the eighth day, the little infant shall be circumcised.
Gn 17:12 - An infant of eight days will be circumcised among you, every male in your generations. So also servants born to you, as well as those bought, shall be circumcised, even those who are not of your stock.
Lk 1:59 - And it happened that, on the eighth day, they arrived to circumcise the boy, and they called him by his father’s name, Zechariah.
Lk 2:21 - And after eight days were ended, so that the boy would be circumcised, his name was called JESUS, just as he was called by the Angel before he was conceived in the womb.
Jn 7:22 - For Moses gave you circumcision, (not that it is of Moses, but of the fathers) and on the Sabbath you circumcise a man.

Lv 12,1-5 - Nečistota rodičky nebola mravnou nečistotou, je to len obradná, čiže levitská nečistota. Pôrodné bolesti pripomínali prvý hriech, za ktorý Eva dostala trest v bolesti rodiť deti (Gn 3,16). Boh týmto zákonom chcel upozorňovať na prvý hriech a na jeho následky: odlúčenie od Boha, smrť a rozličné biedy a strasti. Narodenie dieťaťa bolo radosťou, bezdetnosť sa považovala za trest.

Lv 12,6-8 - Pre porodenie alebo počatie matka nemohla byť považovaná za duševne nečistú. Pojem jej nečistoty mal vzťah jedine na jej telesný stav (15,19–24). – Za sedem dní bola nečistá a poškvrňovala všetko, čoho sa len dotkla. V ďalších 33 dňoch stala sa jej nečistota obyčajnou, nesmela sa dotknúť posvätnej veci alebo priblížiť sa k svätostánku. Keď porodila dievča, táto nečistota trvala časove dvojnásobne. Celostnou žertvou sa ďakovalo za dieťa. Hrdlička alebo holúbok prinášali sa za hriech, nie však za osobný, teda mravný priestupok, ale za obradný nedostatok, za pôrod a telesný stav po pôrode, čo vnútorne nebolo nijako hriešne. Túto obetu priniesla aj Panna Mária (Lk 2,24).