výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Lv 2, 1-16

1 When a soul will offer an oblation of sacrifice to the Lord, his oblation shall be of fine wheat flour, and he shall pour oil over it, and he shall set down frankincense, 2 and he shall bring it to the sons of Aaron, the priests. One of them shall take a handful of the flour with oil, as well as all the frankincense, and he shall place it as a memorial upon the altar, as a most sweet odor to the Lord. 3 Then what will remain of the sacrifice shall be for Aaron and his sons, the Holy of holies from the oblations of the Lord. 4 But when you will offer a sacrifice baked in the oven from fine wheat flour, specifically: loaves without leaven, sprinkled with oil, and unleavened wafers, rubbed with oil: 5 if your oblation will be from the frying pan, of flour tempered with oil and without leaven, 6 you shall divide it into little pieces and pour oil over it. 7 But if the sacrifice will be from the oven grating, equally the fine wheat flour shall be sprinkled with oil. 8 When you are offering it to the 55 Lord, you shall deliver it into the hands of the priest. 9 And when he has offered it, he shall take a memorial from the sacrifice and burn it upon the altar as a sweet odor to the Lord. 10 But whatever is left shall be for Aaron and his sons, the Holy of holies from the oblations of the Lord. 11 Every oblation that is offered to the Lord shall be made without leaven; neither shall any leaven or honey be burned with the sacrifice to the Lord. 12 You shall offer only the first-fruits of these along with the gifts. Yet truly, these shall not be placed upon the altar as an odor of sweetness. 13 Whatever sacrifice you will offer, you shall season it with salt; neither shall you take away the salt of the covenant of your God from your sacrifice. In all your oblations, you shall offer salt. 14 But if you will offer a gift of the first-fruits of your grain to the Lord, from ears of grain still green, you shall parch it at the fire, and break it open in the manner of meal. And so shall you offer your first-fruits to the Lord: 15 pouring oil over it, and imposing frankincense, because it is an oblation of the Lord. 16 From this, the priest shall burn, as a memorial of the gift, a portion of the cracked grain and the oil, as well as all of the frankincense.

Lv 2, 1-16

Verš 1
When a soul will offer an oblation of sacrifice to the Lord, his oblation shall be of fine wheat flour, and he shall pour oil over it, and he shall set down frankincense,
Lv 6:14 - This is the law of the sacrifice and the libations, which the sons of Aaron shall offer in the sight of the Lord, and before the altar.
Lv 9:17 - adding to it the sacrifice of the libations, which are to be offered together, and burning them upon the altar, separately from the ceremonies of the morning holocaust.
Nm 15:4 - whoever immolates the victim shall offer a sacrifice of fine wheat flour, the tenth part of an ephah, sprinkled with oil, which shall have the measure of the fourth part of a hin,

Verš 2
and he shall bring it to the sons of Aaron, the priests. One of them shall take a handful of the flour with oil, as well as all the frankincense, and he shall place it as a memorial upon the altar, as a most sweet odor to the Lord.
Lv 6:15 - The priest shall take a handful of fine wheat flour, which has been sprinkled with oil, and all the frankincense, which has been placed upon the flour, and he shall burn it upon the altar as a memorial of most sweet odor to the Lord.

Verš 3
Then what will remain of the sacrifice shall be for Aaron and his sons, the Holy of holies from the oblations of the Lord.
Lv 10:12 - And Moses spoke to Aaron, and to his sons, Eleazar and Ithamar, who were remaining: “Take the sacrifice which remains from the oblation of the Lord, and eat it without leaven next to the altar, because it is the Holy of holies.

Verš 13
Whatever sacrifice you will offer, you shall season it with salt; neither shall you take away the salt of the covenant of your God from your sacrifice. In all your oblations, you shall offer salt.
Mk 9:49 - Salt is good: but if the salt has become bland, with what will you season it? Have salt in yourselves, and have peace among yourselves.”

Lv 2,1 - Nekrvavé obety pridávali sa k celostným žertvám, tvorili však aj osobitné samostatné obety, a to v deň svätenia kňazov (6,19 n.), nekrvavou obetou bola "obeta zo žiarlivosti" (Nm 5,15), a keď bol obetujúci chudobný, tak mohol priniesť ako obetu za hriech aj nekrvavú obetu (Lv 5,11).

Lv 2,2 - Na pripomienku, hebr. azkárá, je tá časť nekrvavej (suchej) obety, ktorá sa spaľovala na oltári. Preto sa volá pripomienkou, že pripomína Pánovi toho, kto obetuje, aby mu bol naklonený a milostivý. Iní to prekladajú slovami "voňavá časť", časť, pôsobiaca Pánovi vôňu, pretože ostatné čiastky sa nespaľovali (2,9; 5,12; 6,15; 24,7).

Lv 2,3 - "Posvätné" boli len tie časti obiet, ktoré mohli jedávať iba mužskí z rodiny Áronovej, a to na posvätnom mieste, teda v nádvorí svätyne. Boli to kňazské podiely z obety za hriech (6,18.22; 10,17) a z obety za spreneveru (7,1.6; 14,13). Posvätnými neboli čiastky z obiet pokojných; z týchto mohli jesť všetci členovia kňazských rodín, a to aj doma (10,12–14).

Lv 2,11 - Kysnuté chleby alebo med nesmeli obetovať, lebo kvas mení prirodzenú povahu daru (1 Kor 5,8; Gal 5,9). Kysnuté chleby mohli obetovať ako prvotiny úrody (7,13; 23,17; 2 Krn 31,5).

Lv 2,13 - Soľ sa používala sprvoti len pri suchých obetách, neskoršie sa tento zvyk rozšíril aj na obety krvavé (Mk 9,49). Jedenie soli s chlebom naznačuje vzájomný priateľský pomer, teda soľ je znakom priateľstva. Soľ najmä pri uzavieraní zmlúv hrala dôležitú úlohu. Volala sa aj "soľou zmluvy".