výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

1Krn 3, 1-24

1 وهؤلاء هم بنو داود الذين ولدوا له في حبرون. البكر امنون من اخينوعم اليزرعيلية. الثاني دانيئيل من ابيجايل الكرملية 2 الثالث ابشالوم ابن معكة بنت تلماي ملك جشور. الرابع ادونيا ابن حجيث 3 الخامس شفطيا من ابيطال. السادس يثرعام من عجلة امرأته. 4 ولد له ستة في حبرون وملك هناك سبع سنين وستة اشهر ثم ملك ثلاثا وثلاثين سنة في اورشليم. 5 وهؤلاء ولدوا له في اورشليم. شمعى وشوباب وناثان وسليمان. اربعة من بثشوع بنت عمّيئيل. 6 ويبحار واليشامع واليفالط 7 ونوجه ونافج ويافيع 8 واليشمع والياداع واليفلط. تسعة. 9 الكل بنو داود ما عدا بني السراري. وثامار هي اختهم 10 وابن سليمان رحبعام وابنه ابيا وابنه آسا وابنه يهوشافاط 11 وابنه يورام وابنه اخزيا وابنه يوآش 12 وابنه امصيا وابنه عزريا وابنه يوثام 13 وابنه آحاز وابنه حزقيا وابنه منسّى 14 وابنه آمون وابنه يوشيا. 15 وبنو يوشيا البكر يوحانان الثاني يهوياقيم الثالث صدقيا الرابع شلّوم. 16 وابنا يهوياقيم يكنيا ابنه وصدقيا ابنه. 17 وابنا يكنيا اسّير وشألتيئيل ابنه 18 وملكيرام وفدايا وشنأصّر ويقميا وهوشاماع وندبيا. 19 وابنا فدايا زربابل وشمعي وبنو زربابل مشلام وحننيا وشلومية اختهم 20 وحشوبة واوهل وبرخيا وحسديا ويوشب حسد. خمسة. 21 وبنو حننيا فلطيا ويشعيا وبنو رفايا وبنو ارنان وبنو عوبديا وبنو شكنيا 22 وبنو شكنيا شمعيا وبنو شمعيا حطّوش ويجآل وباريح ونعريا وشافاط. ستة. 23 وبنو نعريا إليوعيني وحزقيا وعزريقام. ثلاثة. 24 وبنو اليوعيني هوداياهو والياشيب وفلايا وعقّوب ويوحانان ودلايا وعناني. سبعة

1Krn 3, 1-24

Verš 1
وهؤلاء هم بنو داود الذين ولدوا له في حبرون. البكر امنون من اخينوعم اليزرعيلية. الثاني دانيئيل من ابيجايل الكرملية
2Sam 3:2 - وولد لداود بنون في حبرون. وكان بكره امنون من اخينوعم اليزرعيلية.

Verš 5
وهؤلاء ولدوا له في اورشليم. شمعى وشوباب وناثان وسليمان. اربعة من بثشوع بنت عمّيئيل.
2Sam 5:14 - وهذه اسماء الذين ولدوا له في اورشليم. شموع وشوباب وناثان وسليمان

Verš 10
وابن سليمان رحبعام وابنه ابيا وابنه آسا وابنه يهوشافاط
1Kr 11:43 - ثم اضطجع سليمان مع آبائه ودفن في مدينة داود ابيه وملك رحبعام ابنه عوضا عنه
1Kr 14:31 - ثم اضطجع رحبعام مع آبائه ودفن مع آبائه في مدينة داود. واسم امه نعمة العمونية. وملك ابيام ابنه عوضا عنه
1Kr 15:8 - ثم اضطجع ابيام مع آبائه فدفنوه في مدينة داود وملك آسا ابنه عوضا عنه
1Kr 15:24 - ثم اضطجع آسا مع آبائه ودفن مع آبائه في مدينة داود ابيه وملك يهوشافاط ابنه عوضا عنه

Verš 11
وابنه يورام وابنه اخزيا وابنه يوآش
2Kr 8:16 - وفي السنة الخامسة ليورام بن اخآب ملك اسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا ملك يهورام بن يهوشافاط ملك يهوذا.
2Kr 8:25 - في السنة الثانية عشرة ليورام بن اخآب ملك اسرائيل ملك اخزيا بن يهورام ملك يهوذا.
2Kr 11:2 - فاخذت يهوشبع بنت الملك يورام اخت اخزيا يوآش بن اخزيا وسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا هو ومرضعته من مخدع السرير وخبأوه من وجه عثليا فلم يقتل.

Verš 12
وابنه امصيا وابنه عزريا وابنه يوثام
2Kr 12:21 - لان يوزاكار بن شمعة ويهوزاباد بن شومير عبديه ضرباه فمات فدفنوه مع آبائه في مدينة داود وملك امصيا ابنه عوضا عنه
2Kr 14:21 - واخذ كل شعب يهوذا عزريا وهو ابن ست عشرة سنة وملّكوه عوضا عن ابيه امصيا.
2Kr 15:7 - ثم اضطجع عزريا مع آبائه فدفنوه مع آبائه في مدينة داود وملك يوثام ابنه عوضا عنه

Verš 13
وابنه آحاز وابنه حزقيا وابنه منسّى
2Kr 15:38 - واضطجع يوثام مع آبائه ودفن مع آبائه في مدينة داود ابيه وملك آحاز ابنه عوضا عنه
2Kr 16:20 - ثم اضطجع آحاز مع آبائه ودفن مع آبائه في مدينة داود وملك حزقيا ابنه عوضا عنه
2Kr 20:21 - ثم اضطجع حزقيا مع آبائه وملك منسّى ابنه عوضا عنه

Verš 14
وابنه آمون وابنه يوشيا.
2Kr 21:18 - ثم اضطجع منسّى مع آبائه ودفن في بستان بيته في بستان عزّا وملك آمون ابنه عوضا عنه
2Kr 21:26 - ودفن في قبره في بستان عزّا وملك يوشيا ابنه عوضا عنه

Verš 15
وبنو يوشيا البكر يوحانان الثاني يهوياقيم الثالث صدقيا الرابع شلّوم.
2Kr 23:30 - واركبه عبيده ميتا من مجدّو وجاءوا به الى اورشليم ودفنوه في قبره. فاخذ شعب الارض يهوآحاز بن يوشيا ومسحوه وملكوه عوضا عن ابيه
2Kr 23:34 - وملّك فرعون نخو الياقيم بن يوشيا عوضا عن يوشيا ابيه وغيّر اسمه الى يهوياقيم واخذ يهوآحاز وجاء الى مصر فمات هناك.

Verš 16
وابنا يهوياقيم يكنيا ابنه وصدقيا ابنه.
2Kr 24:6 - ثم اضطجع يهوياقيم مع آبائه وملك يهوياكين ابنه عوضا عنه.
2Kr 24:17 - وملّك ملك بابل متّنيا عمه عوضا عنه وغيّر اسمه الى صدقيا

Verš 17
وابنا يكنيا اسّير وشألتيئيل ابنه
Mt 1:11 - ويوشيا ولد يكنيا واخوته عند سبي بابل.

1Krn 3,1-4 - Porov. 2 Sam 3,2–5.

1Krn 3,9 - Porov. 2 Sam 13,1 nn.

1Krn 3,15 - Selum panoval pod menom Joachaz, pozri 2 Kr 23,30.

1Krn 3,15-16 - Buď je reč o dvoch rozličných Sedekiášoch, alebo sa toto meno dostalo do 16. verša omylom.

1Krn 3,22 - Číslici "šesť" treba rozumieť tak, že potomkov Secheniášových bolo šesť: jeden syn a piati vnukovia.