výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

1Krn 7, 1-40

1 وبنو يساكر تولاع وفوّة وياشوب وشمرون اربعة. 2 وبنو تولاع عزّي ورفايا ويريئيل ويحماي ويبسام وشموئيل رؤوس بيت ابيهم تولاع جبابرة بأس حسب مواليدهم. كان عددهم في ايام داود اثنين وعشرين الفا وست مئة. 3 وابن عزي يزرحيا وبنو يزرحيا ميخائيل وعوبديا ويوئيل ويشّيّا خمسة. كلهم رؤوس. 4 ومعهم حسب مواليدهم وبيوت آبائهم جيوش اجناد الحرب ستة وثلاثون الفا لانهم كثّروا النساء والبنين. 5 واخوتهم حسب كل عشائر يساكر جبابرة بأس سبعة وثمانون الفا مجمل انتسابهم 6 لبنيامين بالع وباكر ويديعئيل. ثلاثة. 7 وبنو بالع اصبون وعزّي وعزيئيل ويرموث وعيري. خمسة. رؤوس بيوت آباء جبابرة بأس وقد انتسبوا اثنين وعشرين الفا واربعة وثلاثين. 8 وبنو باكر زميرة ويوعاش واليعزر واليوعيناي وعمري ويريموث وابيا وعناثوث وعلامث كل هؤلاء بنو باكر. 9 وانتسابهم حسب مواليدهم رؤوس بيوت آبائهم جبابرة بأس عشرون الفا ومئتان. 10 وابن يديعيئيل بلهان وبنو بلهان يعيش وبنيامين واهود وكنعنة وزيتان وترشيش واخيشاحر. 11 كل هؤلاء بنو يديعئيل حسب رؤوس الآباء جبابرة البأس سبعة عشر الفا ومئتان من الخارجين في الجيش للحرب. 12 وشفّيم وحفّيم ابنا عير وحوشيم بن احير 13 بنو نفتالي يحصيئيل وجوني ويصر وشلوم بنو بلهة 14 بنو منسّى اشريئيل الذي ولدته سرّيته الاراميّة. ولدت ماكير ابا جلعاد. 15 وماكير اتخذ امرأة اخت حفيم وشفيم واسمها معكة. واسم ابنه الثاني صلفحاد. وكان لصلفحاد بنات. 16 وولدت معكة امرأة ماكير ابنا ودعت اسمه فرش واسم اخيه شارش وابناه اولام وراقم. 17 وابن اولام بدان. هؤلاء بنو جلعاد بن ماكير بن منسّى. 18 واخته همّولكة ولدت ايشهود وابيعزر ومحلة. 19 وكان بنو شميداع اخيان وشكيم ولقحي وانيعام 20 وبنو افرايم شوتالح وبرد ابنه وتحث ابنه والعادا ابنه وتحث ابنه 21 وزاباد ابنه وشوتالح ابنه وعزر والعاد وقتلهم رجال جتّ المولودون في الارض لانهم نزلوا ليسوقوا ماشيتهم. 22 وناح افرايم ابوهم اياما كثيرة واتى اخوته ليعزّوه. 23 ودخل على امرأته فحبلت وولدت ابنا فدعا اسمه بريعة لان بلية كانت في بيته. 24 وبنته شيرة. وقد بنت بيت حورون السفلى والعليا وأزّين شيرة. 25 ورفح ابنه ورشف وتلح ابنه وتاحن ابنه 26 ولعدان ابنه وعميهود ابنه واليشمع ابنه 27 ونون ابنه ويهوشوع ابنه. 28 واملاكهم ومساكنهم بيت ايل وقراها وشرقا نعران وغربا جازر وقراها وشكيم وقراها الى غزّة وقراها. 29 ولجهة بني منسّى بيت شان وقراها وتعنك وقراها ومجدو وقراها ودور وقراها. في هذه سكن بنو يوسف بن اسرائيل 30 بنو اشير يمنة ويشوة ويشوي وبريعة وسارح اختهم. 31 وابنا بريعة حابر وملكيئيل. هو ابو برزاوث. 32 وحابر ولد يفليط وشومير وحوثام وشوعا اختهم. 33 وبنو يفليط فاسك وبمهال وعشوة. هؤلاء بنو يفليط. 34 وبنو شامر اخي ورهجة ويحبّة وارام. 35 وبنو هيلام اخيه صوفح ويمناع وشالش وعامال. 36 وبنو صوفح سوح وحرنفر وشوعال وبيري ويمرة 37 وباصر وهود وشمّا وشلشة ويثران وبئيرا. 38 وبنو يثر يفنة وفسفة وارا. 39 وبنو علا آرح وحنيئيل ورصيا. 40 كل هؤلاء بنو اشير رؤوس بيوت آباء منتخبون جبابرة بأس رؤوس الرؤساء وانتسابهم في الجيش في الحرب عددهم من الرجال ستة وعشرون الفا

1Krn 7, 1-40

Verš 1
وبنو يساكر تولاع وفوّة وياشوب وشمرون اربعة.
Gn 46:13 - وبنو يساكر تولاع وفوّة ويوب وشمرون.
Nm 26:23 - بنو يسّاكر حسب عشائرهم. لتولاع عشيرة التولاعيين. ولفوّة عشيرة الفويين.

Verš 20
وبنو افرايم شوتالح وبرد ابنه وتحث ابنه والعادا ابنه وتحث ابنه
Nm 26:35 - وهؤلاء بنو افرايم حسب عشائرهم. لشوتالح عشيرة الشوتالحيين. لباكر عشيرة الباكريين. لتاحن عشيرة التاحنيين.

Verš 30
بنو اشير يمنة ويشوة ويشوي وبريعة وسارح اختهم.
Gn 46:17 - وبنو اشير يمنة ويشوة ويشوي وبريعة وسارح هي اختهم. وابنا بريعة حابر وملكيئيل.
Nm 26:44 - بنو اشير حسب عشائرهم. ليمنة عشيرة اليمنيين. ليشوي عشيرة اليشويين. لبريعة عشيرة البريعيين.

Verš 6
لبنيامين بالع وباكر ويديعئيل. ثلاثة.
Gn 46:21 - وبنو بنيامين بالع وباكر وأشبيل وجيرا ونعمان وإيحي وروش ومفّيم وحفّيم وأرد.
Nm 26:38 - بنو بنيامين حسب عشائرهم. لبالع عشيرة البالعيين. لأشبيل عشيرة الأشبيليين. لأحيرام عشيرة الأحيراميين.
1Krn 8:1 - وبنيامين ولد بالع بكره واشبيل الثاني واخرخ الثالث

Verš 28
واملاكهم ومساكنهم بيت ايل وقراها وشرقا نعران وغربا جازر وقراها وشكيم وقراها الى غزّة وقراها.
Joz 16:1 - وخرجت القرعة لبني يوسف من اردن اريحا الى ماء اريحا نحو الشروق الى البرية الصاعدة من اريحا في جبل بيت ايل.

1Krn 7,2 - O sčítaní ľudu za čias Dávida pozri 2 Sam hl. 24; porov. 1 Krn 21,1–27.

1Krn 7,5 - Po rodokmeni Isachara by mal nasledovať rodokmeň Zabulona, ten však chýba. Podobne po rodokmeni Benjamínovcov chýba rodokmeň Danovcov, ak je len meno Hasim vo v. 12 nie zvyškom tohto rodokmeňa; porov. Gn 46,23 a Nm 26,42.

1Krn 7,14-15 - Osnova je v týchto veršoch kusá a chybná. 15. verš prekladáme podľa osnovy Hummelauera.

1Krn 7,21 - Výpravu, o ktorej je tu reč, podnikli Efraimci ešte za života svojho otca z Egypta.

1Krn 7,23 - Meno Beria (presnejšie prepísané: Berááh) znamená "v nešťastí".

1Krn 7,28 - Noran pozri Joz 16,7.