výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

1Krn 5, 1-26

1 وبنو راوبين بكر اسرائيل. لانه هو البكر ولاجل تدنيسه فراش ابيه أعطيت بكوريته لبني يوسف بن اسرائيل فلم ينسب بكرا. 2 لان يهوذا اعتزّ على اخوته ومنه الرئيس واما البكورية فليوسف 3 بنو رأوبين بكر اسرائيل حنوك وفلّو وحصرون وكرمي. 4 بنو يوئيل ابنه شمعيا وابنه جوج وابنه شمعي. 5 وابنه ميخا وابنه رآيا وابنه بعل 6 وابنه بئيرة الذي سباه تغلث فلناسر ملك اشور. هو رئيس الرأوبينيين. 7 واخوته حسب عشائرهم في الانتساب حسب مواليدهم الرئيس يعيئيل وزكريا 8 وبالع بن عزاز بن شامع بن يوئيل الذي سكن في عروعير حتى الى نبو وبعل معون. 9 وسكن شرقا الى مدخل البرية من نهر الفرات لان ماشيتهم كثرت في ارض جلعاد. 10 وفي ايام شاول عملوا حربا مع الهاجريين فسقطوا بايديهم وسكنوا في خيامهم في جميع جهات شرق جلعاد. 11 وبنو جاد سكنوا مقابلهم في ارض باشان حتى الى سلخة. 12 يوئيل الراس وشافاط ثانيه ويعناي وشافاط في باشان. 13 واخوتهم حسب بيوت آبائهم ميخائيل ومشلام وشبع ويوراي ويعكان وزيع وعابر. سبعة. 14 هؤلاء بنو ابيحايل بن حوري بن ياروح بن جلعاد بن ميخائيل بن يشيشاي بن يحدو بن بوز 15 واخي بن عبديئيل بن جوني رئيس بيت آبائهم. 16 وسكنوا في جلعاد في باشان وقراها وفي جميع مسارح شارون عند مخارجها. 17 جميعهم انتسبوا في ايام يوثام ملك يهوذا وفي ايام يربعام ملك اسرائيل 18 بنو رأوبين والجاديون ونصف سبط منسّى من بني البأس رجال يحملون الترس والسيف ويشدّون القوس ومتعلمون القتال اربعة واربعون الفا وسبع مئة وستون من الخارجين في الجيش. 19 وعملوا حربا مع الهاجريين ويطور ونافيش ونوداب. 20 فانتصروا عليهم فدفع ليدهم الهاجريون وكل من معهم لانهم صرخوا الى الله في القتال فاستجاب لهم لانهم اتكلوا عليه. 21 ونهبوا ماشيتهم جمالهم خمسين الفا وغنما مئتين وخمسين الفا وحميرا الفين وسبوا اناسا مئة الف. 22 لانه سقط قتلى كثيرون لان القتال انما كان من الله. وسكنوا مكانهم الى السبي 23 وبنو نصف سبط منسّى سكنوا في الارض وامتدّوا من باشان الى بعل حرمون وسنير وجبل حرمون. 24 وهؤلاء رؤوس بيوت آبائهم. عافر ويشعي واليئيل وعزريئيل ويرميا وهودوبا ويحديئيل رجال جبابرة بأس وذوو اسم ورؤوس لبيوت آبائهم. 25 وخانوا اله آبائهم وزنوا وراء آلهة شعوب الارض الذين طردهم الرب من امامهم. 26 فنبّه اله اسرائيل روح فول ملك اشور وروح تلغث فلناسر ملك اشور فسباهم الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط منسّى واتى بهم الى حلح وخابور وهارا ونهر جوزان الى هذا اليوم

1Krn 5, 1-26

Verš 11
وبنو جاد سكنوا مقابلهم في ارض باشان حتى الى سلخة.
Joz 13:24 - واعطى موسى لسبط جاد بني جاد حسب عشائرهم.

Verš 3
بنو رأوبين بكر اسرائيل حنوك وفلّو وحصرون وكرمي.
Gn 46:9 - وبنو رأوبين حنوك وفلّو وحصرون وكرمي.
Ex 6:14 - هؤلاء رؤساء بيوت آبائهم. بنو رأوبين بكر اسرائيل حنوك وفلو وحصرون وكرمي. هذه عشائر رأوبين.
Nm 26:5 - رأوبين بكر اسرائيل. بنو رأوبين لحنوك عشيرة الحنوكيين. لفلّو عشيرة الفلّويّين.

1Krn 5,1 - Verš vysvetľuje, prečo sa v rodokmeni neuvádza na prvom mieste ani Ruben, ani Jozef a jeho synovia, ale Júda.

1Krn 5,3 - Medzi Karmim a Joelom chýba niekoľko generácií.

1Krn 5,6 - O Tiglatpilésarovi, ktorého meno sa tu píše zvláštnym pravopisom, pozri 2 Kr 15,29.

1Krn 5,8 - O Aroeri pozri 2 Sam 24,5; Nebo porov. Nm 32,3.38; Bálmeon porov. Nm 32,3.38; Joz 13,17.

1Krn 5,10 - Agarejci boli asi národ v severovýchodnej Arábii. Na klinopisných pamiatkach sa volajú Hagaranu.

1Krn 5,11 - O Selche nevieme, kde ležala, ale sotva to bolo mesto Salchad, ktoré ležalo ďaleko na východe, v Haurane.

1Krn 5,16 - Zajordánsky Saron je nám ináč neznámy.

1Krn 5,17 - O Joatamovi pozri 2 Kr 15,32 n. O Jeroboamovi II. pozri 2 Kr 14,23 n.

1Krn 5,19 - O Agarejcoch pozri vyššie verš 10. – Jetur (Itur) a Nafiš boli izmaelské kmene, pozri 1,31; porov. Gn 25,15. Kmeň Nodab je ináč neznámy.

1Krn 5,23 - O Bál-Hermone pozri Sdc 3,3. – Sanír je amorejské meno Hermonu (Dt 3,9), ale aj osobitný vrch tohto pohoria.

1Krn 5,26 - Fúl a Tiglatpilésar je tá istá osoba (porov. pozn. k 2 Kr 15,19). – Až po dnešný deň – zostavovateľ kníh kroník žil až po babylonskom zajatí; slová prepísal z prameňa.

1Krn 5,30 - Menoslov veľkňazov nie je úplný.