výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

1Krn 26, 1-32

1 واما اقسام البوابين فمن القورحيين مشلميا بن قوري من بني آساف. 2 وكان لمشلميا بنون زكريا البكر ويديعئيل الثاني وزبديا الثالث ويثنئيل الرابع 3 وعيلام الخامس ويهو حانان السادس واليهو عيناي السابع. 4 وكان لعوبيد ادوم بنون شمعيا البكر ويهوزاباد الثاني ويوآخ الثالث وساكار الرابع ونثنئيل الخامس 5 وعمّيئيل السادس ويساكر السابع وفعلتاي الثامن. لان الله باركه. 6 ولشمعيا ابنه ولد بنون تسلطوا في بيت آبائهم لانهم جبابرة بأس. 7 بنو شمعيا عثني ورفائيل وعوبيد والزاباد اخوته اصحاب بأس. اليهو وسمكيا. 8 كل هؤلاء من بني عوبيد ادوم هم وبنوهم واخوتهم اصحاب بأس بقوة في الخدمة اثنان وستون لعوبيد ادوم. 9 وكان لمشلميا بنون واخوة اصحاب بأس ثمانية عشر. 10 وكان لحوسة من بني مراري بنون شمري الراس. مع انه لم يكن بكرا جعله ابوه راسا. 11 حلقيا الثاني وطبليا الثالث وزكريا الرابع كل بني حوسة واخوته ثلاثة عشر. 12 لفرق البوابين هؤلاء حسب رؤوس الجبابرة حراسة كما لاخوتهم للخدمة في بيت الرب. 13 والقوا قرعا الصغير كالكبير حسب بيوت آبائهم لكل باب. 14 فاصابت القرعة من جهة الشرق شلميا. ولزكريا ابنه المشير بفطنة القوا قرعا فخرجت القرعة له الى الشمال. 15 لعوبيد ادوم الى الجنوب ولبنيه المخازن. 16 لشفّيم وحوسة الى الغرب من باب شلكة في مصعد الدرج محرس مقابل محرس. 17 من جهة الشرق كان اللاويون ستة. من جهة الشمال اربعة لليوم من جهة الجنوب اربعة لليوم ومن جهة المخازن اثنين اثنين. 18 من جهة الرواق الى الغرب اربعة في المصعد واثنين في الرواق. 19 هذه اقسام البوابين من بني القورحيين ومن بني مراري 20 واما اللاويون فاخيا على خزائن بيت الله وعلى خزائن الاقداس. 21 وما بنو لعدان فبنو لعدان الجرشوني رؤس بيت الآباء للعدان الجرشوني يحيئيلي. 22 بنو يحيئيل زيثام ويوئيل اخوه على خزائن بيت الرب. 23 من العمراميين واليصهاريين والحبرونيين والعزيئيليين 24 كان شبوئيل بن جرشوم بن موسى وكان رئيسا على الخزائن. 25 واخوته من أليعزر رحبيا ابنه ويشعيا ابنه ويورام ابنه وزكري ابنه وشلوميث ابنه. 26 شلوميث هذا واخوته كانوا على جميع خزائن الاقداس التي قدسها داود الملك ورؤوس الآباء ورؤساء الالوف والمئات ورؤساء الجيش. 27 من الحروب ومن الغنائم قدسوا لتشديد بيت الرب. 28 وكل ما قدسه صموئيل الرائي وشاول بن قيس وابنير بن نير ويوآب ابن صروية كل مقدس كان تحت يد شلوميث واخوته 29 ومن اليصهاريين كننيا وبنوه للعمل الخارجي على اسرائيل عرفاء وقضاة. 30 من الحبرونيين حشبيا واخوته ذوو بأس الف وسبع مئة موكلين على اسرائيل في عبر الاردن غربا في كل عمل الرب وفي خدمة الملك. 31 من الحبرونيين يريا راس الحبرونيين حسب مواليد آبائه. في السنة الرابعة لملك داود طلبوا فوجد فيهم جبابرة بأس في يعزير جلعاد. 32 واخوته ذوو بأس الفان وسبع مئة رؤوس آباء. ووكلهم داود الملك على الرأوبينيين والجاديين ونصف سبط منسّى في كل أمور الله وامور الملك

1Krn 26, 1-32

1Krn 26,7 - Eliu a Samachiáš boli len ďalší pokrvní Semeiáša, nie vlastní bratia, porov. v. 4.

1Krn 26,12 - "Podľa pohlavárov mužstiev" rozumej: s každým pohlavárom išiel do strážnej služby aj jeho oddiel, "mužstvo". "Ich bratia" boli kňazi a ostatní leviti, ktorí konali službu pri svätostánku alebo neskoršie v chráme.

1Krn 26,15 - Obededomovi synovia mali strážiť skladištia a pokladnice, ktoré sa tu volajú domom zbierok.

1Krn 26,16 - Dnes je ťažko si predstaviť stanovisko tejto stráže. Pravdepodobne to bolo tak, že strážila západnú stranu chrámového nádvoria a hneď naproti tejto stojacu bránu mestského múru, ktorá sa volala "Brána Šalleket". Táto stráž stavala hliadky k obom bránam, preto sa hovorí, že stála "stráž vedľa stráže". Medzi spomenutými dvoma bránami bol stúpajúci chodník a kdesi tam bola aj prístavba zvaná Parbar (porov. 2 Kr 23,11).

1Krn 26,17 - Počet hliadok bol na rozličných miestach rozličný.

1Krn 26,18 - O Parbare porov. pozn. k v. 16 a 2 Kr 23,11.

1Krn 26,20 - Miesto "Achiáša" dnešného hebrejského textu a Vulgáty čítame so LXX: "ich bratia". – "Zasvätené veci" boli votívne dary, ktoré ľudia venovali chrámu.

1Krn 26,21 - Leladan bol synom Gersona a Jehiel bol zas synom Leladana (porov. 23,7–9).

1Krn 26,23 - Veta nie je dokončená, čosi z nej vypadlo.

1Krn 26,30 - "Za Jordánom na západ" je tá časť Palestíny, ktorá leží západne od Jordána, čiže Predjordánsko.

1Krn 26,31 - O Jazeri pozri Joz 13,25.

1Krn 26,32 - Tu vypočítané kmene bývali v Zajordánsku.