Hľadaný výraz: sir 7,13-14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Nerozsievaj nepravdivé (správy) proti svojmu bratovi, ale ani priateľovi nerob niečo podobného! 14 Nevymýšľaj si nič, čo je nepravdivé, lebo v tom zotrvať neslúži na dobré.

1

mail   print   facebook   twitter