Hľadaný výraz: Sk 8,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista.

1

mail   print   facebook   twitter