Hľadaný výraz: Joz 11,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Všetku korisť a dobytok týchto miest si Izraeliti pobrali. Ľudí však všetkých bili mečom, kým ich nevyhubili. Neponechali ani jednu živú bytosť.

1

mail   print   facebook   twitter