Hľadaný výraz: Jak 1,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.

1

mail   print   facebook   twitter