Hľadaný výraz: 2Kr 19,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Hádam počul Pán, tvoj Boh, všetky reči rabsakeho, ktorého poslal jeho pán, asýrsky kráľ, aby sa rúhal živému Bohu, a potresce ho za slová, ktoré počul Pán, tvoj Boh. A pomodli sa za zvyšok, ktorý ostal!“

1

mail   print   facebook   twitter