výhody registrácie

Pieseň

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Pie 1, 1-17

1 Veľpieseň od Šalamúna. 2 Zľúbaj ma bozkami svojich úst, bo láska tvoja lepšia je nad víno. 3 Dobrá je vôňa tvojich olejkov; jak olej rozliaty je tvoje meno. Zato ťa dievčence majú tak rady. 4 Tiahni ma za sebou! Pobežme! Zaveď ma, kráľ, do svojej komnaty! Tam jasať budeme a z teba tešiť sa a ľúbosť tvoju vynášať viac ako víno. Ozaj, právom ťa milujú. 5 Ja čierna som, no pekná jednako, dcéry jeruzalemské, jak stany kedarské, jak plachty šiatrov šalmaských. 6 Nehľaďte na mňa, že som čierna, že ma tak opálilo slnko! Synovia mojej matky zanevreli na mňa, postavili ma strážiť (svoje) vinice, nuž o vinicu svoju dbať som nemohla. 7 Povedz mi ty, ktorého z tej duše milujem, kde pásavaš, kde odpočívaš cez poludnie, aby som sa nemusela potĺkať od stáda ku stádu druhov tvojich. 8 Nevieš to, ty, zo žien najkrajšia? Nuž choď len čriedam po stopách a kozliatka svoje pri pastierskych kolibách popásaj! 9 K paripám v kočoch faraónových ťa môžem prirovnať, priateľka moja. 10 Ako len svedčia lícam tvojim ozdobné retiazky a šiji tvojej náhrdelníky koralové! 11 Dáme ti vytepať zlatých retiazok so striebornými zvončekmi. 12 Pokiaľ kráľ hovie na svojom ležadle, vydáva môj nard svoju vôňu. 13 Vrecúškom myrhy je mi môj milý; odpočíva mi na prsiach. 14 Môj milý je mi strapcom cyprovým vo vinohradoch Engadi. 15 Aká si krásna, priateľka moja, aká spanilá! Tvoje oči sú sťa holubice! 16 Aký si krásny, milý môj, aký pôvabný! Postieľka naša samá zeleň! 17 Cédre sú trámami nášho paláca, doskami našich stien sú cyprusy.

Pie 1, 1-17

Verš 2
Zľúbaj ma bozkami svojich úst, bo láska tvoja lepšia je nad víno.
Pie 4:10 - Aká je sladká tvoja láska, sestrička moja, nevesta! Príjemnejšia je tvoja láska nad víno. A vôňa tvojich mastičiek je nado všetky voňavky.

Verš 4
Tiahni ma za sebou! Pobežme! Zaveď ma, kráľ, do svojej komnaty! Tam jasať budeme a z teba tešiť sa a ľúbosť tvoju vynášať viac ako víno. Ozaj, právom ťa milujú.
1Pt 1:8 - Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy,

Verš 7
Povedz mi ty, ktorého z tej duše milujem, kde pásavaš, kde odpočívaš cez poludnie, aby som sa nemusela potĺkať od stáda ku stádu druhov tvojich.
Dt 12:5 - Ale nájdete miesto, ktoré si vyvolí Pán, váš Boh, zo všetkých kmeňov, aby tam uložil svoje meno a tam prebýval. Ta budete prichádzať.
Pie 3:1 - Na svojom lôžku po nociach hľadala som toho, ktorého moja duša miluje. Hľadala som ho, ale nenašla.

Verš 8
Nevieš to, ty, zo žien najkrajšia? Nuž choď len čriedam po stopách a kozliatka svoje pri pastierskych kolibách popásaj!
Pie 5:9 - Čím sa tvoj milý odlišuje od iných, ty, spomedzi žien najkrajšia? Čím sa tvoj milý odlišuje od iných, že nás tak zaprisahávaš?
Pie 6:1 - Kam odišiel tvoj milý, ty, zo žien najkrajšia? Kade sa tvoj milý pobral, aby sme ti ho pomohli hľadať?

Verš 9
K paripám v kočoch faraónových ťa môžem prirovnať, priateľka moja.
Pie 2:2 - Jak ľalia medzi tŕním je moja priateľka medzi dievčencami.
Pie 2:10 - Môj milý začal a povedal mi: Hor’ sa, priateľka moja, krásava moja, a poď!
Pie 2:13 - Na fige bronie už rané ovocie, roznáša vôňu vinič v rozkvete. Nuž, hor’ sa, priateľka moja, krásava moja, a poď!
Pie 4:1 - Aká si krásna, priateľka moja, aká spanilá! Tvoje oči sú sťa holubice za tvojím závojom. Tvoje vlasy ako stádo kôz, čo dol’ sa valí z galaádskych hôr.
Pie 4:7 - Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet.
Pie 5:2 - Zaspala som, ale moje srdce bdelo. Tu počuť čosi. Môj milý klope: Otvor mi, sestra moja, priateľka moja, holubička moja, moja čistá. Namoklo rosou moje temeno, nočnými kropajami moje kučery.
Pie 6:4 - Krásna si, priateľka moja, ako Tirza, sťa Jeruzalem spanilá, strašná jak šíky pod zástavami.
Jn 15:14 - Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem.

Verš 10
Ako len svedčia lícam tvojim ozdobné retiazky a šiji tvojej náhrdelníky koralové!
Ez 16:11 - Ozdobil som ťa skvostmi, dal som ti na ruky náramnice a na hrdlo reťaz.

Verš 16
Aký si krásny, milý môj, aký pôvabný! Postieľka naša samá zeleň!
Pie 4:1 - Aká si krásna, priateľka moja, aká spanilá! Tvoje oči sú sťa holubice za tvojím závojom. Tvoje vlasy ako stádo kôz, čo dol’ sa valí z galaádskych hôr.
Pie 5:12 - Jeho oči sú sťa holúbätá nad bystrinami vôd, v mlieku sa kúpavajú a na brehu sedia.

Pies 1,1 - O Šalamúnovom autorstve Veľpiesne pozri úvod.

Pies 1,3 - Vzácny olej urodzení obyvatelia Šalamúnovej krajiny mávali v dobre zatvorených nádobách. Len jeho rozliatím sa roznášala jeho vôňa. Iní prekladajú "olej prelievaný", prelievaním pozbavený nečistoty, teda veľmi čistý.

Pies 1,4 - V Palestíne sa manželia nazývajú kráľ a kráľovná, kým trvá sobáš, a ten u niektorých bohatších rodín trval aj niekoľko dní. V tom čase novomanželia sedávali na napodobenom tróne a hostia im vzdávali priamo kráľovské pocty.

Pies 1,5 - Kedar, Šalma, mená severoarabských beduínskych kmeňov. Pleť snúbenice podobá sa farbe stanov, ktoré boli z hnedej kozej srsti.

Pies 1,6 - Bratia snúbenice na Východe mali plnú právomoc, keď zomrel otec.

Pies 1,7 - Pastieri sa cez poludnie zdržiavali pri nejakom prameni, kde napájali stáda a kde potom trávili svoj odpočinok.

Pies 1,9 - Faraón mal rád prepych. Jeho kone boli najkrajšie a skvostne vyzdobené.

Pies 1,12 - Nard nosievali ženy pre jeho silnú vôňu vo vrecúškach na prsiach.

Pies 1,14 - Cyprusový ker je zo dva metre vysoký a v kvete šíri vôkol seba silnú vôňu. Z jeho kvetov strapcového tvaru sa získava voňavka. Rástol vo viniciach utešenej oázy (Engadi) na západnom brehu Mŕtveho mora.

Pies 1,17 - Predstava je táto: Snúbenci si sadli na zelenú pažiť. Majestátne cédre so svojimi vetvami sú kostrou, stĺpmi a povalou ich "domu" a menšie cyprusy sú výplňou stien.