výhody registrácie

1. kniha kroník

Biblia - Sväté písmo

(LXX - Grécky - LXX)

1Krn 26, 1-32

1 εις διαιρεσεις των πυλων υιοις κορειμ μοσολλαμια υιος κωρη εκ των υιων αβιασαφ 2 και τω μοσολλαμια υιοι ζαχαριας ο πρωτοτοκος ιδιηλ ο δευτερος ζαβαδιας ο τριτος ιεθνουηλ ο τεταρτος 3 ωλαμ ο πεμπτος ιωαναν ο εκτος ελιωηναι ο εβδομος 4 και τω αβδεδομ υιοι σαμαιας ο πρωτοτοκος ιωζαβαδ ο δευτερος ιωαα ο τριτος σωχαρ ο τεταρτος ναθαναηλ ο πεμπτος 5 αμιηλ ο εκτος ισσαχαρ ο εβδομος φολλαθι ο ογδοος οτι ευλογησεν αυτον ο θεος 6 και τω σαμαια υιω αυτου ετεχθησαν υιοι του πρωτοτοκου ρωσαι εις τον οικον τον πατρικον αυτου οτι δυνατοι ησαν 7 υιοι σαμαια γοθνι και ραφαηλ και ωβηδ και ελζαβαδ και αχιου υιοι δυνατοι ελιου και σαβχια και ισβακωμ 8 παντες απο των υιων αβδεδομ αυτοι και οι αδελφοι αυτων και υιοι αυτων ποιουντες δυνατως εν τη εργασια οι παντες εξηκοντα δυο τω αβδεδομ 9 και τω μοσολλαμια υιοι και αδελφοι δεκα και οκτω δυνατοι 10 και τω ωσα των υιων μεραρι υιοι φυλασσοντες την αρχην οτι ουκ ην πρωτοτοκος και εποιησεν αυτον ο πατηρ αυτου αρχοντα 11 της διαιρεσεως της δευτερας ταβλαι ο τριτος ζαχαριας ο τεταρτος παντες ουτοι υιοι και αδελφοι τω ωσα τρισκαιδεκα 12 τουτοις αι διαιρεσεις των πυλων τοις αρχουσι των δυνατων εφημεριαι καθως οι αδελφοι αυτων λειτουργειν εν οικω κυριου 13 και εβαλον κληρους κατα τον μικρον και κατα τον μεγαν κατ' οικους πατριων αυτων εις πυλωνα και πυλωνα 14 και επεσεν ο κληρος των προς ανατολας τω σαλαμια και ζαχαρια υιοι ιωας τω μελχια εβαλον κληρους και εξηλθεν ο κληρος βορρα 15 τω αβδεδομ νοτον κατεναντι οικου εσεφιν 16 εις δευτερον τω ωσα προς δυσμαις μετα την πυλην παστοφοριου της αναβασεως φυλακη κατεναντι φυλακης 17 προς ανατολας εξ την ημεραν βορρα της ημερας τεσσαρες νοτον της ημερας τεσσαρες και εις το εσεφιν δυο 18 εις διαδεχομενους και προς δυσμαις τεσσαρες και εις τον τριβον δυο διαδεχομενους 19 αυται αι διαιρεσεις των πυλωρων τοις υιοις κορε και τοις υιοις μεραρι 20 και οι λευιται αδελφοι αυτων επι των θησαυρων οικου κυριου και επι των θησαυρων των καθηγιασμενων 21 υιοι λαδαν υιοι τω γηρσωνι τω λαδαν αρχοντες πατριων τω λαδαν τω γηρσωνι ιιηλ 22 και υιοι ιιηλ ζεθομ και ιωηλ οι αδελφοι επι των θησαυρων οικου κυριου 23 τω αμβραμ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ 24 και σουβαηλ ο του γηρσαμ του μωυση ηγουμενος επι των θησαυρων 25 και τω αδελφω αυτου τω ελιεζερ ρααβιας υιος και ιωσαιας και ιωραμ και ζεχρι και σαλωμωθ 26 αυτος σαλωμωθ και οι αδελφοι αυτου επι παντων των θησαυρων των αγιων ους ηγιασεν δαυιδ ο βασιλευς και οι αρχοντες των πατριων χιλιαρχοι και εκατονταρχοι και αρχηγοι της δυναμεως 27 α ελαβεν εκ των πολεμων και εκ των λαφυρων και ηγιασεν απ' αυτων του μη καθυστερησαι την οικοδομην του οικου του θεου 28 και επι παντων των αγιων σαμουηλ του προφητου και σαουλ του κις και αβεννηρ του νηρ και ιωαβ του σαρουια παν ο ηγιασαν δια χειρος σαλωμωθ και των αδελφων αυτου 29 τω ισσαρι χωνενια και υιοι αυτου της εργασιας της εξω επι τον ισραηλ του γραμματευειν και διακρινειν 30 τω χεβρωνι ασαβιας και οι αδελφοι αυτου υιοι δυνατοι χιλιοι και επτακοσιοι επι της επισκεψεως του ισραηλ περαν του ιορδανου προς δυσμαις εις πασαν λειτουργιαν κυριου και εργασιαν του βασιλεως 31 του χεβρωνι ιουδιας ο αρχων των χεβρωνι κατα γενεσεις αυτων κατα πατριας εν τω τεσσαρακοστω ετει της βασιλειας αυτου επεσκεπησαν και ευρεθη ανηρ δυνατος εν αυτοις εν ιαζηρ της γαλααδιτιδος 32 και οι αδελφοι αυτου υιοι δυνατοι δισχιλιοι επτακοσιοι αρχοντες πατριων και κατεστησεν αυτους δαυιδ ο βασιλευς επι του ρουβηνι και γαδδι και ημισους φυλης μανασση εις παν προσταγμα κυριου και λογον βασιλεως

1Krn 26, 1-32

1Krn 26,7 - Eliu a Samachiáš boli len ďalší pokrvní Semeiáša, nie vlastní bratia, porov. v. 4.

1Krn 26,12 - "Podľa pohlavárov mužstiev" rozumej: s každým pohlavárom išiel do strážnej služby aj jeho oddiel, "mužstvo". "Ich bratia" boli kňazi a ostatní leviti, ktorí konali službu pri svätostánku alebo neskoršie v chráme.

1Krn 26,15 - Obededomovi synovia mali strážiť skladištia a pokladnice, ktoré sa tu volajú domom zbierok.

1Krn 26,16 - Dnes je ťažko si predstaviť stanovisko tejto stráže. Pravdepodobne to bolo tak, že strážila západnú stranu chrámového nádvoria a hneď naproti tejto stojacu bránu mestského múru, ktorá sa volala "Brána Šalleket". Táto stráž stavala hliadky k obom bránam, preto sa hovorí, že stála "stráž vedľa stráže". Medzi spomenutými dvoma bránami bol stúpajúci chodník a kdesi tam bola aj prístavba zvaná Parbar (porov. 2 Kr 23,11).

1Krn 26,17 - Počet hliadok bol na rozličných miestach rozličný.

1Krn 26,18 - O Parbare porov. pozn. k v. 16 a 2 Kr 23,11.

1Krn 26,20 - Miesto "Achiáša" dnešného hebrejského textu a Vulgáty čítame so LXX: "ich bratia". – "Zasvätené veci" boli votívne dary, ktoré ľudia venovali chrámu.

1Krn 26,21 - Leladan bol synom Gersona a Jehiel bol zas synom Leladana (porov. 23,7–9).

1Krn 26,23 - Veta nie je dokončená, čosi z nej vypadlo.

1Krn 26,30 - "Za Jordánom na západ" je tá časť Palestíny, ktorá leží západne od Jordána, čiže Predjordánsko.

1Krn 26,31 - O Jazeri pozri Joz 13,25.

1Krn 26,32 - Tu vypočítané kmene bývali v Zajordánsku.