výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(LXX - Grécky - LXX)

Sir 1, 1-63

1 πολλων και μεγαλων ημιν δια του νομου και των προφητων 1 και των αλλων των κατ' αυτους ηκολουθηκοτων δεδομενων 1 υπερ ων δεον εστιν επαινειν τον ισραηλ παιδειας και σοφιας 1 και ως ου μονον αυτους τους αναγινωσκοντας δεον εστιν επιστημονας γινεσθαι 1 αλλα και τοις εκτος δυνασθαι τους φιλομαθουντας χρησιμους ειναι 1 και λεγοντας και γραφοντας 1 ο παππος μου ιησους επι πλειον εαυτον δους 1 εις τε την του νομου 1 και των προφητων 1 και των αλλων πατριων βιβλιων αναγνωσιν 1 και εν τουτοις ικανην εξιν περιποιησαμενος 1 προηχθη και αυτος συγγραψαι τι των εις παιδειαν και σοφιαν ανηκοντων 1 οπως οι φιλομαθεις και τουτων ενοχοι γενομενοι 1 πολλω μαλλον επιπροσθωσιν δια της εννομου βιωσεως 1 παρακεκλησθε ουν 1 μετ' ευνοιας και προσοχης 1 την αναγνωσιν ποιεισθαι 1 και συγγνωμην εχειν 1 εφ' οις αν δοκωμεν 1 των κατα την ερμηνειαν πεφιλοπονημενων τισιν των λεξεων αδυναμειν 1 ου γαρ ισοδυναμει 1 αυτα εν εαυτοις εβραιστι λεγομενα και οταν μεταχθη εις ετεραν γλωσσαν 1 ου μονον δε ταυτα 1 αλλα και αυτος ο νομος και αι προφητειαι 1 και τα λοιπα των βιβλιων 1 ου μικραν εχει την διαφοραν εν εαυτοις λεγομενα 1 εν γαρ τω ογδοω και τριακοστω ετει επι του ευεργετου βασιλεως 1 παραγενηθεις εις αιγυπτον και συγχρονισας 1 ευρων ου μικρας παιδειας αφομοιον 1 αναγκαιοτατον εθεμην και αυτος τινα προσενεγκασθαι σπουδην και φιλοπονιαν του μεθερμηνευσαι τηνδε την βιβλον 1 πολλην αγρυπνιαν και επιστημην προσενεγκαμενος 1 εν τω διαστηματι του χρονου 1 προς το επι περας αγαγοντα το βιβλιον εκδοσθαι 1 και τοις εν τη παροικια βουλομενοις φιλομαθειν 1 προκατασκευαζομενους τα ηθη 1 εννομως βιοτευειν 1 πασα σοφια παρα κυριου και μετ' αυτου εστιν εις τον αιωνα 2 αμμον θαλασσων και σταγονας υετου και ημερας αιωνος τις εξαριθμησει 3 υψος ουρανου και πλατος γης και αβυσσον και σοφιαν τις εξιχνιασει 4 προτερα παντων εκτισται σοφια και συνεσις φρονησεως εξ αιωνος 6 ριζα σοφιας τινι απεκαλυφθη και τα πανουργευματα αυτης τις εγνω 8 εις εστιν σοφος φοβερος σφοδρα καθημενος επι του θρονου αυτου 9 κυριος αυτος εκτισεν αυτην και ειδεν και εξηριθμησεν αυτην και εξεχεεν αυτην επι παντα τα εργα αυτου 10 μετα πασης σαρκος κατα την δοσιν αυτου και εχορηγησεν αυτην τοις αγαπωσιν αυτον 11 φοβος κυριου δοξα και καυχημα και ευφροσυνη και στεφανος αγαλλιαματος 12 φοβος κυριου τερψει καρδιαν και δωσει ευφροσυνην και χαραν και μακροημερευσιν 13 τω φοβουμενω τον κυριον ευ εσται επ' εσχατων και εν ημερα τελευτης αυτου ευλογηθησεται 14 αρχη σοφιας φοβεισθαι τον κυριον και μετα πιστων εν μητρα συνεκτισθη αυτοις 15 μετα ανθρωπων θεμελιον αιωνος ενοσσευσεν και μετα του σπερματος αυτων εμπιστευθησεται 16 πλησμονη σοφιας φοβεισθαι τον κυριον και μεθυσκει αυτους απο των καρπων αυτης 17 παντα τον οικον αυτων εμπλησει επιθυμηματων και τα αποδοχεια απο των γενηματων αυτης 18 στεφανος σοφιας φοβος κυριου αναθαλλων ειρηνην και υγιειαν ιασεως 19 και ειδεν και εξηριθμησεν αυτην επιστημην και γνωσιν συνεσεως εξωμβρησεν και δοξαν κρατουντων αυτης ανυψωσεν 20 ριζα σοφιας φοβεισθαι τον κυριον και οι κλαδοι αυτης μακροημερευσις 22 ου δυνησεται θυμος αδικος δικαιωθηναι η γαρ ροπη του θυμου αυτου πτωσις αυτω 23 εως καιρου ανθεξεται μακροθυμος και υστερον αυτω αναδωσει ευφροσυνη 24 εως καιρου κρυψει τους λογους αυτου και χειλη πολλων εκδιηγησεται συνεσιν αυτου 25 εν θησαυροις σοφιας παραβολαι επιστημης βδελυγμα δε αμαρτωλω θεοσεβεια 26 επιθυμησας σοφιαν διατηρησον εντολας και κυριος χορηγησει σοι αυτην 27 σοφια γαρ και παιδεια φοβος κυριου και η ευδοκια αυτου πιστις και πραοτης 28 μη απειθησης φοβω κυριου και μη προσελθης αυτω εν καρδια δισση 29 μη υποκριθης εν στομασιν ανθρωπων και εν τοις χειλεσιν σου προσεχε 30 μη εξυψου σεαυτον ινα μη πεσης και επαγαγης τη ψυχη σου ατιμιαν και αποκαλυψει κυριος τα κρυπτα σου και εν μεσω συναγωγης καταβαλει σε οτι ου προσηλθες φοβω κυριου και η καρδια σου πληρης δολου

Sir 1, 1-63

Sir 1,1 - Prvá hlava tvorí úvod k celej Knihe. Hovorí o tom, kde je múdrosť a aká cesta k nej vedie. Úvod tejto knihy sa predstavuje ako séria variácií na tému začiatku Knihy prísloví.

Sir 1,5 - Tento verš je len v latinskej Vulgáte.

Sir 1,7 - Aj tento verš chýba v gréckej osnove. Nájdeme ho len v latinskom znení.

Sir 1,9 - Vo v. 2 a 3 položil si pôvodca otázku: Kto môže spočítať piesok mora atď.? – teraz si dáva na ňu odpoveď. Boh vylial svoju múdrosť na každé svoje dielo. No najviac z nej dal ľuďom, porov. Jób 28,28; Prís 3,19; Múd 7,24; 8,1.

Sir 1,25 - Za veršom 25 niektoré rukopisy majú ďalší verš:"Bázeň pred Pánom vzďaľuje hriecha kto v nej vytrvá, odvracia zlobu."(Porov. verš 27.)