výhody registrácie

Kniha Sirachovcova

Biblia - Sväté písmo

(LXX - Grécky - LXX)

Sir 16, 1-28

1 μη επιθυμει τεκνων πληθος αχρηστων μηδε ευφραινου επι υιοις ασεβεσιν 2 εαν πληθυνωσιν μη ευφραινου επ' αυτοις ει μη εστιν φοβος κυριου μετ' αυτων 3 μη εμπιστευσης τη ζωη αυτων και μη επεχε επι το πληθος αυτων κρεισσων γαρ εις η χιλιοι και αποθανειν ατεκνον η εχειν τεκνα ασεβη 4 απο γαρ ενος συνετου συνοικισθησεται πολις φυλη δε ανομων ερημωθησεται 5 πολλα τοιαυτα εορακεν ο οφθαλμος μου και ισχυροτερα τουτων ακηκοεν το ους μου 6 εν συναγωγη αμαρτωλων εκκαυθησεται πυρ και εν εθνει απειθει εξεκαυθη οργη 7 ουκ εξιλασατο περι των αρχαιων γιγαντων οι απεστησαν τη ισχυι αυτων 8 ουκ εφεισατο περι της παροικιας λωτ ους εβδελυξατο δια την υπερηφανιαν αυτων 9 ουκ ηλεησεν εθνος απωλειας τους εξηρμενους εν αμαρτιαις αυτων 10 και ουτως εξακοσιας χιλιαδας πεζων τους επισυναχθεντας εν σκληροκαρδια αυτων 11 καν η εις σκληροτραχηλος θαυμαστον τουτο ει αθωωθησεται ελεος γαρ και οργη παρ' αυτω δυναστης εξιλασμων και εκχεων οργην 12 κατα το πολυ ελεος αυτου ουτως και πολυς ο ελεγχος αυτου ανδρα κατα τα εργα αυτου κρινει 13 ουκ εκφευξεται εν αρπαγματι αμαρτωλος και ου μη καθυστερησει υπομονη ευσεβους 14 παση ελεημοσυνη ποιησει τοπον εκαστος κατα τα εργα αυτου ευρησει 17 μη ειπης οτι απο κυριου κρυβησομαι και εξ υψους τις μου μνησθησεται εν λαω πλειονι ου μη γνωσθω τις γαρ η ψυχη μου εν αμετρητω κτισει 18 ιδου ο ουρανος και ο ουρανος του ουρανου αβυσσος και γη εν τη επισκοπη αυτου σαλευθησονται 19 αμα τα ορη και τα θεμελια της γης εν τω επιβλεψαι εις αυτα τρομω συσσειονται 20 και επ' αυτοις ου διανοηθησεται καρδια και τας οδους αυτου τις ενθυμηθησεται 21 και καταιγις ην ουκ οψεται ανθρωπος τα δε πλειονα των εργων αυτου εν αποκρυφοις 22 εργα δικαιοσυνης τις αναγγελει η τις υπομενει μακραν γαρ η διαθηκη 23 ελαττουμενος καρδια διανοειται ταυτα και ανηρ αφρων και πλανωμενος διανοειται μωρα 24 ακουσον μου τεκνον και μαθε επιστημην και επι των λογων μου προσεχε τη καρδια σου 25 εκφανω εν σταθμω παιδειαν και εν ακριβεια απαγγελω επιστημην 26 εν κρισει κυριου τα εργα αυτου απ' αρχης και απο ποιησεως αυτων διεστειλεν μεριδας αυτων 27 εκοσμησεν εις αιωνα τα εργα αυτου και τας αρχας αυτων εις γενεας αυτων ουτε επεινασαν ουτε εκοπιασαν και ουκ εξελιπον απο των εργων αυτων 28 εκαστος τον πλησιον αυτου ουκ εξεθλιψεν και εως αιωνος ουκ απειθησουσιν του ρηματος αυτου 29 και μετα ταυτα κυριος εις την γην επεβλεψεν και ενεπλησεν αυτην των αγαθων αυτου 30 ψυχη παντος ζωου εκαλυψεν το προσωπον αυτης και εις αυτην η αποστροφη αυτων

Sir 16, 1-28

Sir 16,1 - "Ani radosti z nich nemaj", podľa hebr: nezakladaj si mnoho na nich!

Sir 16,5 - Tento verš nie je v gréckej osnove.

Sir 16,7-10 - Sirachovec uvádza príklady z dávnych dejín o spravodlivom treste hriešnikov. Za príklad nech slúži všetkým potopa (Gn 6,1–9), trest Sodomy (Gn 19) a trest vykonaný na obyvateľoch Kanaánu (Ex 23,23; 33,2). No neboli výnimkou ani hriešni Izraeliti na púšti, ktorých Boh odsúdil na vymretie (Nm 14,23).

Sir 16,8 - Dávni obri žili pred potopou (Gn 6,4; Bar 3,26; Múd 14,6). Podľa hebrejského:"Boh neodpustil obrom praveku,ktorí ovládli svet svojou silou."

Sir 16,15 - Po verši 15 má hebrejský a sýrsky text tieto ďalšie verše:"Pán zatvrdzoval srdce (faraónovo), aby ho nepoznalo,aby sa jeho zjavné skutky stali pod nebom.Milosrdenstvo jeho viditeľné je všetkým jeho tvorom,svetlo svoje a tmu svoju udeľuje ľuďom."

Sir 16,17 - Tento verš nie je v gréckej osnove.

Sir 16,19 - Tento verš nie je v gréckej osnove.

Sir 16,20 - Sir žalostí nad tým, že si ľudia nevšímajú velebnú Božiu moc. V hebr. hovorí ďalej hriešnik:"Mňa však si Boh nepovšimne,a ktože dbá vôbec o cesty moje?"

Sir 16,21-22 - V hebrejskom je:"Keď sa hriechu dopustím, nevidí ma oko,a keď celkom utajene luhám, ktože sa dozvie o tom?"

Sir 16,22 - "O spravodlivom skutku ktože hovorí?A čože treba očakávať, keď zmluva je ďaleko?"

Sir 16,25-27 - Grécka osnova má na tom mieste iba toľko:"Kto môže Najvyššieho chváliť v podsvetímiesto živých (na zemi), ktorí jemu chválu vzdávajú?Pre mŕtveho – pretože už ho niet – prestávavšetka možnosť chvály;len kto je živý a zdravý, vie chváliť Pána."V podsvetí prestáva všetka možnosť pokánia (porov. Ž 88[87],11–13).