Hľadaný výraz: Lk 4,38-39, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
38 Potom vstal a odešel ze synagogy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla sužována vysokou horečkou, a tak ho za ni poprosili. 39 Postavil se nad ni, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ona pak hned vstala a začala je obsluhovat.

1

mail   print   facebook   twitter