Hľadaný výraz: 1Krn 27,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Tento Banaiáš bol hrdinom tridsiatich a nad tridsiatimi. Nad jeho oddielom bol jeho syn Amizabad.

1

mail   print   facebook   twitter