výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Prís 8, 1-36

1 Does not wisdom cry? and understanding put forth her voice? 2 She stands in the top of high places, by the way in the places of the paths. 3 She cries at the gates, at the entry of the city, at the coming in at the doors. 4 "Unto you, O men, I call; and my voice is to the sons of man. " 5 O all of you simple, understand wisdom: and, all of you fools, be all of you of an understanding heart. 6 "Hear; for I will speak of excellent things; and the opening of my lips shall be right things. " 7 "For my mouth shall speak truth; and wickedness is an abomination to my lips. " 8 "All the words of my mouth are in righteousness; there is nothing perverse or perverse in them. " 9 They are all plain to him that understands, and right to them that find knowledge. 10 "Receive my instruction, and not silver; and knowledge rather than choice gold. " 11 "For wisdom is better than rubies; and all the things that may be desired are not to be compared to it. " 12 I wisdom dwell with prudence, and find out knowledge of witty inventions. 13 The fear of the LORD is to hate evil: pride, and arrogancy, and the evil way, and the perverse mouth, do I hate. 14 "Counsel is mine, and sound wisdom: I am understanding; I have strength. " 15 By me kings reign, and princes decree justice. 16 By me princes rule, and nobles, even all the judges of the earth. 17 "I love them that love me; and those that seek me early shall find me. " 18 "Riches and honour are with me; yea, durable riches and righteousness. " 19 "My fruit is better than gold, yea, than fine gold; and my revenue than choice silver. " 20 I lead in the way of righteousness, in the midst of the paths of judgment: 21 "That I may cause those that love me to inherit substance; and I will fill their treasures. " 22 The LORD possessed me in the beginning of his way, before his works of old. 23 I was set up from everlasting, from the beginning, before even the earth was. 24 "When there were no depths, I was brought forth; when there were no fountains abounding with water. " 25 Before the mountains were settled, before the hills was I brought forth: 26 While yet he had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. 27 When he prepared the heavens, I was there: when he set a compass upon the face of the depth: 28 When he established the clouds above: when he strengthened the fountains of the deep: 29 When he gave to the sea his decree, that the waters should not pass his commandment: when he appointed the foundations of the earth: 30 "Then I was by him, as one brought up with him: and I was daily his delight, rejoicing always before him; " 31 "Rejoicing in the habitable part of his earth; and my delights were with the sons of men. " 32 Now therefore hearken unto me, O all of you children: for blessed are they that keep my ways. 33 Hear instruction, and be wise, and refuse it not. 34 Blessed is the man that hears me, watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors. 35 For whoso finds me finds life, and shall obtain favour of the LORD. 36 But he that sins against me wrongs his own soul: all they that hate me love death.

Prís 8, 1-36

Verš 32
Now therefore hearken unto me, O all of you children: for blessed are they that keep my ways.
Ž 119:1 - Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the LORD.
Ž 128:1 - "Blessed is every one that fears the LORD; that walks in his ways. "
Lk 11:28 - But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word (o. logos) of God, and keep it.

Verš 1
Does not wisdom cry? and understanding put forth her voice?
Prís 1:20 - "Wisdom cries without; she utters her voice in the streets: "

Verš 35
For whoso finds me finds life, and shall obtain favour of the LORD.
Prís 12:2 - A good man obtains favour of the LORD: but a man of wicked devices will he condemn.

Verš 11
"For wisdom is better than rubies; and all the things that may be desired are not to be compared to it. "
Jób 28:15 - It cannot be got for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof.
Ž 19:10 - More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb.
Prís 3:14 - For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold.
Prís 16:16 - How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!

Verš 18
"Riches and honour are with me; yea, durable riches and righteousness. "
Prís 3:16 - "Length of days is in her right hand; and in her left hand riches and honour. "

Verš 19
"My fruit is better than gold, yea, than fine gold; and my revenue than choice silver. "
Prís 3:14 - For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold.

Verš 23
I was set up from everlasting, from the beginning, before even the earth was.
Jn 1:1 - In the beginning was the Word, (o. logos) and the Word (o. logos) was with God, and the Word (o. logos) was God.

Verš 27
When he prepared the heavens, I was there: when he set a compass upon the face of the depth:
Jób 26:10 - He has compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end.

Verš 28
When he established the clouds above: when he strengthened the fountains of the deep:
Gn 7:11 - In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.

Verš 29
When he gave to the sea his decree, that the waters should not pass his commandment: when he appointed the foundations of the earth:
Gn 1:9 - And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
Jób 38:10 - And brake up for it my decreed place, and set bars and doors,
Ž 104:9 - "You have set a bound that they may not pass over; that they turn not again to cover the earth. "

Verš 30
"Then I was by him, as one brought up with him: and I was daily his delight, rejoicing always before him; "
Jn 5:17 - But Jesus answered them, My Father works until now, and I work.

Pris 8,1-7 - Zosobnená múdrosť vystupuje všade, kde sa hmýri život (v. 1–3), ako kazateľka pravdy (v. 4–7); porov. 1,20–33.

Pris 8,11 - Porov. 3,15b.

Pris 8,22-31 - Pôvod všetkej múdrosti je v Bohu. Nemyslí sa tu však na stvorenú (ľudskú) múdrosť, ale na nejakú múdrosť vyššiu, lebo sa jej pripisujú také vlastnosti, čo patria, alebo čo sa môžu pripisovať iba Bohu. Nuž a táto nestvorená, večná múdrosť nebola len na začiatku stvoriteľskej Božej činnosti (v. 22); a tým menej nie iba odvtedy a vtedy, keď už spolupracovala s Bohom pri stvorení neviditeľných a viditeľných svetov (v. 30). Bola od samého počiatku, prv než Boh začal konať navonok, ba podľa vážnych exegétov (Knabenbauer) bola dôvodom, že sa Boh zjavil v stvorenstve, že začal konať navonok. Nuž podľa toho katolícki exegéti chápu túto múdrosť rozmanite. Jedni vidia v nej len nadzmyslovú zosobnenú múdrosť. Iní zas v nej vidia zosobnenú múdrosť Božiu (vlastnosť Božiu, Sapientia essentialis). Tí, čo idú ešte ďalej, napokon v nej vidia bytosť skutočnú a samostatnú (hypostázu, naozajstnú osobu). Tá, vystrojená vlastnosťami Božími, zúčastňuje sa na stvoriteľskej a spravujúcej činnosti Božej (Sapientia notionalis). – Pozri pozn. ku Knihe Jób 28,1.