výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Prís 31, 1-31

1 The words of king Lemuel, the prophecy that his mother taught him. 2 What, my son? and what, the son of my womb? and what, the son of my vows? 3 Give not your strength unto women, nor your ways to that which destroys kings. 4 "It is not for kings, O Lemuel, it is not for kings to drink wine; nor for princes strong drink: " 5 Lest they drink, and forget the law, and pervert the judgment of any of the afflicted. 6 Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be of heavy hearts. 7 Let him drink, and forget his poverty, and remember his misery no more. 8 Open your mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction. 9 Open your mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy. 10 Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies. 11 The heart of her husband does safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. 12 She will do him good and not evil all the days of her life. 13 She seeks wool, and flax, and works willingly with her hands. 14 "She is like the merchants' ships; she brings her food from far. " 15 She rises also while it is yet night, and gives food to her household, and a portion to her maidens. 16 She considers a field, and buys it: with the fruit of her hands she plants a vineyard. 17 She girds her loins with strength, and strengthens her arms. 18 She perceives that her merchandise is good: her candle goes not out by night. 19 She lays her hands to the spindle, and her hands hold the distaff. 20 "She stretches out her hand to the poor; yea, she reachs forth her hands to the needy. " 21 She is not afraid of the snow for her household: for all her household are clothed with scarlet. 22 "She makes herself coverings of tapestry; her clothing is silk and purple. " 23 Her husband is known in the gates, when he sits among the elders of the land. 24 "She makes fine linen, and sells it; and delivers girdles unto the merchant. " 25 "Strength and honour are her clothing; and she shall rejoice in time to come. " 26 "She opens her mouth with wisdom; and in her tongue is the law of kindness. " 27 She looks well to the ways of her household, and eats not the bread of idleness. 28 "Her children arise up, and call her blessed; her husband also, and he praises her. " 29 Many daughters have done virtuously, but you excel them all. 30 Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that fears the LORD, she shall be praised. 31 "Give her of the fruit of her hands; and let her own works praise her in the gates. "

Prís 31, 1-31

Verš 9
Open your mouth, judge righteously, and plead the cause of the poor and needy.
Lv 19:15 - All of you shall do no unrighteousness in judgment: you shall not respect the person of the poor, nor honor the person of the mighty: but in righteousness shall you judge your neighbour.
Dt 1:16 - And I charged your judges at that time, saying, Hear the causes between your brethren, and judge righteously between every man and his brother, and the stranger that is with him.

Verš 10
Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.
Prís 12:4 - A virtuous woman is a crown to her husband: but she that makes ashamed is as rottenness in his bones.

Verš 3
Give not your strength unto women, nor your ways to that which destroys kings.
Dt 17:17 - Neither shall he multiply wives to himself, that his heart turn not away: neither shall he greatly multiply to himself silver and gold.

Pris 31,1 - Samostatný zlomok obsahuje všeobecne platné napomenutia, čo dostal od matky kráľ Lamuel. – Text (1–9) v pôvodine je veľmi poškodený. Preklad s opravami podľa LXX. – O Masse pozri 30,1. O Lamuelovi nevedno nič bližšieho.

Pris 31,3-7 - O kráľovnách – matkách porov. 1 Kr 2,19 n.

Pris 31,10-31 - Kniha prísloví sa končí básňou, zvanou "Zlatá abeceda vzornej gazdinej". Táto stať si právom zasluhuje toto meno, lebo každý dvojverš tejto básne (31,15 výnimočne trojverš) začína sa písmenom v tom poradí, ako nasledujú hlásky v abecede hebrejského jazyka. Ich poradie je trocha iné ako v našej abecede. A hebrejské písmo má len dvaadvadsať písmen, preto báseň má ten istý počet distích.

Pris 31,22 - Oblieka sa do šiat z vyberaných látok. Batist, plátno z najjemnejšej priadze. Purpur, farba tmavočervená, tu látka purpurovej farby. Purpur dovážali kupci z Fenície.

Pris 31,30 - Bohabojnosť, zbožnosť prevyšujú spanilosť a krásu, ktoré odkvitnú a vädnú. Čnosti sú však večné.

Pris 31,31 - V mestách pri bránach sa odohrával celý život verejnosti, tam sa schádzali ľudia na besedu, porady a súdy.