výhody registrácie

Príslovia

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Prís 4, 1-27

1 Hear, all of you children, the instruction of a father, and attend to know understanding. 2 For I give you good doctrine, forsake all of you not my law. 3 For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother. 4 He taught me also, and said unto me, Let your heart retain my words: keep my commandments, and live. 5 "Get wisdom, get understanding: forget it not; neither decline from the words of my mouth. " 6 Forsake her not, and she shall preserve you: love her, and she shall keep you. 7 "Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all your getting get understanding. " 8 Exalt her, and she shall promote you: she shall bring you to honour, when you do embrace her. 9 She shall give to your head an ornament of grace: a crown of glory shall she deliver to you. 10 "Hear, O my son, and receive my sayings; and the years of your life shall be many. " 11 "I have taught you in the way of wisdom; I have led you in right paths. " 12 "When you go, your steps shall not be straitened; and when you run, you shall not stumble. " 13 "Take fast hold of instruction; let her not go: keep her; for she is your life. " 14 Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. 15 Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. 16 "For they sleep not, except they have done mischief; and their sleep is taken away, unless they cause some to fall. " 17 For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence. 18 But the path of the just is as the shining light, that shines more and more unto the perfect day. 19 The way of the wicked is as darkness: they know not at what they stumble. 20 "My son, attend to my words; incline your ear unto my sayings. " 21 "Let them not depart from your eyes; keep them in the midst of your heart. " 22 For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. 23 "Keep your heart with all diligence; for out of it are the issues of life. " 24 Put away from you a perverse mouth, and perverse lips put far from you. 25 Let your eyes look right on, and let your eyelids look straight before you. 26 Ponder the path of your feet, and let all your ways be established. 27 Turn not to the right hand nor to the left: remove your foot from evil.

Prís 4, 1-27

Verš 3
For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my mother.
1Krn 29:1 - Furthermore David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God has chosen, is yet young and tender, and the work is great: for the palace is not for man, but for the LORD God.

Verš 4
He taught me also, and said unto me, Let your heart retain my words: keep my commandments, and live.
1Krn 28:9 - "And you, Solomon my son, know you the God of your father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind: for the LORD searches all hearts, and understands all the imaginations of the thoughts: if you seek him, he will be found of you; but if you forsake him, he will cast you off for ever. "

Verš 7
"Wisdom is the principal thing; therefore get wisdom: and with all your getting get understanding. "
Prís 23:23 - "Buy the truth, and sell it not; also wisdom, and instruction, and understanding. "

Verš 9
She shall give to your head an ornament of grace: a crown of glory shall she deliver to you.
Prís 1:19 - "So are the ways of every one that is greedy of gain; which takes away the life of the owners thereof. "

Verš 12
"When you go, your steps shall not be straitened; and when you run, you shall not stumble. "
Ž 91:11 - For he shall give his angels charge over you, to keep you in all your ways.

Verš 14
Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men.
Ž 1:1 - Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of the scornful.
Prís 1:10 - My son, if sinners entice you, consent you not.
Prís 1:15 - "My son, walk not you in the way with them; refrain your foot from their path: "

Verš 22
For they are life unto those that find them, and health to all their flesh.
Prís 4:13 - "Take fast hold of instruction; let her not go: keep her; for she is your life. "

Verš 27
Turn not to the right hand nor to the left: remove your foot from evil.
Dt 5:32 - All of you shall observe to do therefore as the LORD your God has commanded you: all of you shall not turn aside to the right hand or to the left.
Dt 28:14 - And you shall not go aside from any of the words which I command you this day, to the right hand, or to the left, to go after other gods to serve them.

Pris 4,5 - V tomto verši badať istú myšlienkovú rozhádzanosť. Herman Wiesmann S. J. v Bonner Bibel usporadúva v. 5 takto: k v. 4c pripojuje z v. 5b začiatočné slová "nezabúdaj (na ne)". Potom kladie zvyšok v. 5b pred 5a. Slová "a budeš žiť" vo v. 4c pokladá za vsuvku. Iní okrem toho pokladajú za vsuvku aj celý verš 5a.

Pris 4,9 - Porov. 1,9a.

Pris 4,17-19 - Verše 18 a 19 sa lepšie zapájajú k predchádzajúcemu veršu, keď sa prehodia.

Pris 4,27 - Za v. 27 LXX a Vulg dodávajú ešte tieto verše, ktoré vhodne zakončujú kapitolu, lebo ináč by bola zavŕšená strmo:"Bo cesty vpravo pozná Boha cesty naľavo sú poprevracané.Lenže on púte tvoje porovnáa kroky tvojev neporušenosti sprevádzať bude."Slovo "pozná" v prvom dodatkovom verši značí, že sa Bohu neľúbi, keď človek veľmi zabehuje už či naľavo, či napravo, a je preto jedine správne uberať sa priamo.