Hľadaný výraz: Oz 1,6-9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 I počala znovu a porodila dcéru. Vtedy mu riekol: „Daj jej meno Neomilostená, lebo už viac neomilostím dom Izraela, žeby som im celkom odpustil. 7 Dom Júdov však omilostím a zachránim ich ako Pán, ich Boh, ale nezachránim ich kušou, mečom, zbrojou vojenskou, ani koňmi, ani jazdcami.“ 8 I oddojčila Neomilostenú; potom počala a porodila syna. 9 Vtedy hovoril: „Daj mu meno Nie môj ľud, lebo vy nie ste môj ľud a ja nebudem váš.

1

mail   print   facebook   twitter