Hľadaný výraz: Mt 8,14-15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. 15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho.

1

mail   print   facebook   twitter