Hľadaný výraz: Lk 22,61, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
61 Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ako mu povedal: „Skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“

1

mail   print   facebook   twitter