Hľadaný výraz: Joz 19,10-14, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
10 Tretí lós pripadol Zebúlunovcom podľa ich rodov. Územie ich dedičného vlastníctva siahalo po Sárid. 11 Ich hranica vystupuje na západ k Marale, dotýka sa Dabbešetu a potoka, ktorý je oproti Jokneámu. 12 Od Sáridu sa stáča smerom k východu k hraniciam Kislót-Táboru, pokračuje do Dáberatu a ide k Jáfii. 13 Odtiaľ ide ďalej smerom na východ do Gát-Chéferu a Et-Kacínu, pokračuje do Rimmónu a stáča sa do Néy. 14 Tam odbočuje na sever k Channatónu a končí sa v údolí Jiftach-Él.

1

mail   print   facebook   twitter